Biomekanik

Kursen Biomekanik utgår från hur olika fysiska lagar och krafter påverkar kroppens rörelser. Med förståelse för biomekanik skapar du dig bättre förutsättningar att tillsammans med de aktiva förstå, förklara och förändra övningar eller rörelser. Ju mer biomekaniska kunskaper du har, desto enklare kan du som ledare förklara olika tekniskt komplicerade övningar.

Kunskap om och förståelse för biomekanik skapar också bättre förutsättningar för en säker gymnastik eftersom du i din ledarroll med biomekaniken som utgångspunkt kan minska risken för skador där det exempelvis kommer till landningar.

Centralt innehåll i kursen är gymnastikens rörelsemönster, krafter och Newtons rörelselagar, grundläggande biomekaniska principer som bland andra vridmoment, kastparabel och tröghetsmoment. Kursen syftar till att ge dig en ökad förståelse för biomekanik och kunna använda den kunskapen som utgångspunkt när du coachar de aktiva.

Kursen vänder sig till dig som leder aktiva som utför komplexa övningar med rotationer runt en eller fler axlar, oavsett inom vilken av Gymnastikförbundets discipliner du är verksam inom.

Kursen är en digital distanskurs, som du genomför när det passar dig.

Kursen är uppdelad åtta i avsnitt som beräknas ta ca tio lektionstimmar á 45 minuter. Gå igenom avsnitten i den ordning det är tänkt. Du kan alltså inte välja vilken ordning du vill läsa avsnitten i, eftersom de bygger på varandra. Du kommer att gå igenom ett avsnitt i taget och göra ett antal uppgifter. Varje uppgift avslutas med att du markerar den som "klar" eller genomför ett quiz, där du behöver ha alla rätt för att kunna gå vidare till nästa uppgift. Du kan såklart genomföra quizet så många gånger du behöver. Om du har frågor på innehållet och har behov av stöd kan du vända dig till utbildning@gymnastik.se. Om du har frågor kring inlogg eller har behov av support inuti kursmaterialet kan du vända dig till support@sisuforlag.se.

Kurslängd: Tio lektionstimmar [kursplan Pdf, 146 kB.]
Åldersgräns: Från det år du fyller 15
Förkunskapskrav: Deltagaren ska innan kursen ha genomfört Intro Svensk Gymnastik