Aerobic gymnastics

Föreningsdomare

Ett enkelt sätt att få intresserade i sin förening att döma gymnaster på nybörjarnivå är att använda det färdiga bedömningsunderlaget som tagits fram. I underlaget kryssar du i utifrån vad gymnasterna utför.

För att bli regionsdomare krävs utbildningsnivå för regionsdomare.

Regionsdomarutbildning

Denna kurs är för dig som är intresserad i att vara domare inom aerobic gymnastics. Kursen omfattar grunderna i bedömningen inom aerobic gymnastics. Utbildningen ger behörighet att döma på regionstävlingar.

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik
Examination:
Praktisk examination
Kurslängd: 1/2 dag

För att bli förbundsdomare steg 1 eller steg 2, krävs utbildningsnivå för förbundsdomare.

Förbundsdomarutbildning

Förbundsdomarutbildningen riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse kring bedömning inom aerobic gymnastics samt vill ta nästa steg som domare och döma på nationella tävlingar.

Utbildningen är uppdelad i två delar del 1 respektive del 2. Del 1 omfattar grundläggande och fördjupning i både Artistic och Execution. Medan del 2 har fokus på bedömningen av Difficulty och Chair

Upplägget på förbundsdomarutbildningen kan variera mellan de olika cyklerna.

Förberedelser

  • Vara väl insatt i gällande CoP och tävlingsregler för de olika klasserna.
  • Känna till och kunna Gymnastikförbundets uppförandekod och värdegrund
  • Känna till den allmänna terminologin som används

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik. Genomförd regionsdomarutbildning med godkänt resultat.
Examination:
Teoretisk samt praktisk examination.
Kurslängd: Kan variera något, beroende på omfattning. Steg 1 omfattar 2 dagar och Steg 2 omfattar 2 dagar.