Kvinnlig artistisk gymnastik

Domarutbildningar i kvinnlig artistisk gymnastik.

För att en tävling ska kunna genomföras måste det finnas domare, för kvinnlig artistisk gymnastik finns domarutbildning i fyra steg.

  • Domarutbildning: Kvinnlig artistisk gymnastik steg 1

Steg 1 är en endagskurs och det första steget som domare. Utbildningen omfattar en grundlig genomgång av Ettan till Fyran i Svenska Stegserierna. Du finner filmer för Svenska Stegserier här.

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik
Ålder: Du får gå domarkurs steg 1 från och med det år du fyller 13 år.
Examination:
Ingen examination.
Kurslängd: 1 dag.

  • Domarutbildning: Kvinnlig artistisk gymnastik steg 2

Steg 2 är en tvådagarskurs och det andra steget som domare. Utbildningen omfattar en grundlig genomgång av Femman till Sexan i Svenska Stegserierna.

Förberedelse: Var insatt i aktuellt reglemente. Det är inget krav för dig som deltagare inte kunna skriva de gymnastiska tecknen för respektive övning, men det är bra om du känner till vilka övningar som ingår i Svenska Stegserierna. Du finner filmer för Svenska Stegserier här.

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik. Genomfört kursen Domarutbildning: Kvinnlig artistisk gymnastik steg 1 med godkänt resultat.
Ålder: Du får gå domarkurs steg 2 från det år du fyller 15 år.
Examination:
Praktisk prov samt en hemuppgift som görs mellan dag 1 och dag 2 på kursen (tar ca 15-30 min)
Kurslängd: 2 dagar

Vill du lära dig mer om hur du tecknar, har Gymnastikförbundet tagit fram filmer kring hur du tecknar olika symboler, här hittar du symbolkursen online.

  • Domarutbildning: Kvinnlig artistisk gymnastik steg 3

Steg 3 är en tredagarskurs och det tredje steget som domare. Utbildningen omfattar en grundlig genomgång av valfria serier och svårigheter vi möter i svensk gymnastik - främst C/D-övningar med några få undantag av svårare gymnastik. Kursen förbereder deltagaren på att döma svensk gymnastik från Sjuan och högre. Kurslitteratur är Code of Points. Även tränare kan gå kursen (i mån av plats) utan att göra examineringen för att förstå hur bedömningen fungerar med CoP.

Förberedelse: Vara insatt i aktuellt reglemente. Det underlättar för dig som deltagare att kunna teckna de vanligaste övningarna, men det är inget krav för att få gå kursen. Som hjälp för dig som deltagare harGymnastikförbundet har tagit fram filmer kring hur du tecknar olika symboler, här hittar du symbolkursen online.

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik. Från det år du fyller 16 år. Genomfört kursen Domarutbildning: Kvinnlig artistisk gymnastik steg 2 med godkänt resultat.
Examination:
Teoretisk samt praktisk examination.
Kurslängd: 3 dagar (vanligtvis fredag eftermiddag-söndag eftermiddag)

  • Förbundsdomarutbildning: Kvinnlig artistisk gymnastik

Förbundsdomarutbildningen är den högsta domarutbildningen i Sverige och genomförs på fyra dagar. Kursen fokuserar på att klara av att döma enklare internationell gymnastik efter ytterligare fördjupning i Code of Points. Efter genomgången godkänd kurs så kommer deltagare tas ut till domaruppdrag vid nationella tävlingar av Gymnastikförbundet.

Förberedelse: Vara väl insatt i aktuellt reglemente. Det underlättar för dig som deltagare att kunna teckna de vanligaste övningarna, men det är inget krav för att få gå kursen. Som hjälp för dig som deltagare harGymnastikförbundet har tagit fram filmer kring hur du tecknar olika symboler, här hittar du symbolkursen online.

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik. Genomfört kursen Domarutbildning: Kvinnlig artistisk gymnastik steg 3 med godkänt resultat.
Ålder: Från det år du fyller 18 år
Examination: Teoretisk samt praktisk examination.
Kurslängd: 4 dagar (vanligtvis torsdag eftermiddag-söndag eftermiddag)