Intro Svensk Gymnastik

En bild

Samtliga ledare som bedriver verksamhet inom en av Gymnastikförbundets medlemsföreningar ska genomföra webbkursen Intro Svensk Gymnastik samt följa och efterleva innehållet. Kursen är också ett förkunskapskrav för deltagare på alla Gymnastikförbundets kurser. Kursen är kostnadsfri och genomförs digitalt. Innehållet uppdateras i cykler om vartannat år, efter varje förbundsmöte.

Kursen behandlar gymnastikens ledarskap, rörelsemönster, uppförandekoden, utvecklingsmodellen och information om idrottsrörelsen. Intro Svensk Gymnastik är en digital kurs som görs enskilt på Gymnastikförbundets utbildningsportal och tar ungefär två timmar att genomföra. Efter genomförd kurs gör du ett självtest och om du blir godkänd går du vidare till registrering och diplom.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer