Manlig artistisk gymnastik

Inom manlig artistisk gymnastik, finns två domarutbildningar och därmed två nivåer av domare i Sverige.

Regionsdomarutbildning

Regionsdomarkursen fokuseras främst på Riksprogrammet, både tekniska och artistiska utförandet. Efter avslutad kurs och godkänd examination blir deltagren behörig att döma tävlingar som ingår i Riksprogrammet, både nationella, regionala samt lokala tävlingar där gymnaster tävlar på Riksprogrammet. Vid enstaka tillfällen kan E-bedömning på valfritt program i U, J och S- klasserna förekomma, i dialog med MTK.

Förberedelser

  • Vara väl insatt i gällande tävlingsreglerna
  • Känna till och kunna Gymnastikförbundets uppförandekod och värdegrund
  • Känna till den allmänna terminologin som används
  • Ha som målsättning att döma minst två tävlingar under nästkommande år

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik 2021 - 2022.
Examination:
Teoretisk samt praktisk examination.
Kurslängd: 2 dagar

Du måste vara godkänd regionsdomare för att senare kunna gå förbundsdomarkurs. Det är möjligt att söka dispens till utbildning@gymnastik.se.

Förbundsdomarutbildning

Förbundsdomarutbildningen omfattar grundlig genomgång av gällande CoP. Kursinnehållet fokuserar på träning av D-bedömning samt E-bedömning.

Efter avslutat kurs och godkänd examination berättigar det deltagaren att döma tävlingar på nationell nivå samt internationella inbjudningstävlingar som ej kräver internationell brevet. I Sverige finns två olika kategorier av förbundsdomare; E samt D. De förstnämnda specialiserade på Execution och de sistnämnda både Execution och Difficulty. Vilken kategori av domare man är beror på resultatet på examinationen samt/eller beroende av det egna valet.

Ingen blir fullärd under en tvådagarskurs, utan kursen syftar till att ge tillräckliga grunder för att deltagaren fortsatt ska träning (på egen hand, eller i “skarpt läge” under tävlingar) skall uppnå en nivå som gör deltagare bemästrar bedömningen.

Förberedelser

  • Du ska ha dömt minst fyra tävlingar på regional nivå samt ha varit godkänd regionsdomare under den senaste cykeln.
  • Vara väl insatt i tävlingsregler.
  • Känna till, kunna och stå bakom Gymnastikförbundets uppförandekod och värdegrund.
  • Ha mycket goda kunskaper i terminologin som används samt regelbundet ha kontakt med idrotten antingen som tränare eller domare.

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik, regionsdomare och från det år du fyller 14 år (uppdrag ges tidigast det år du fyller 15 år) samt godkänd på regionsdomarutbildning.
Examination:
Prov D-bedömning, E-bedömning samt teoriprov
Kurslängd: 2-2,5 dagar