Manlig Artistisk Gymnastik

Manlig artistisk gymnastik (MAG) är en olympisk gren med lång tradition både internationellt och i Sverige. Gymnasterna tävlar i sex grenar: fristående, bygelhäst, ringar, hopp, barr och räck, som alla ställer krav på allmänt omfattande träning och allsidig fysisk kapacitet.

Fristående

Gymnasterna utför ett program, en serie bestående av volter och olika gymnastiska moment. Även balans- och styrkeövningar ingår. En serie ska vara maximalt 70 sekunder lång.

Bygelhäst

Detta är kanske den tekniskt svåraste grenen. Det gäller att under ständig rörelse utföra övningar på hästens olika delar. Svårighetsgraden påverkas främst av hur händerna placeras: på byglarna, eller ”på lädret” utanför eller mellan byglarna.

Ringar

Här varvas svingövningar med utmanande styrkekombinationer. Det klassiska korset finns idag i många varianter och de allra främsta ser ut att upphäva alla tyngdlagar när de visar vad de kan i denna gren.

Hopp

Detta är den snabbaste grenen där man efter ett anlopp på 25 meter utför ett hopp med handisättning på den 135 cm höga hästen. Höga och långa hopp eftersträvas och landningar utan steg avgör oftast denna gren.

Barr

Även om barr kallas stödgren har svingövningar på senare tid blivit allt vanligare. Gymnasterna ska utföra både stödjande och hängande övningar över och under de två parallella holmarna. Tre stillmoment per serie är tillåtna.

Räck

Denna gren brukar vara den mest spektakulära på grund av de flygelement som utförs. Att släppa greppet om stången, utföra en volt med eller utan skruv, och åter ta tag är idag obligatoriskt.

 

Träningen bedrivs med fördel i särskilda gymnastikhallar försedda med en stor nedsänkt grop där det går att träna svåra akrobatiska moment med mjuk landning. Ett annat modernt träningsredskap är trampolinen där gymnasterna kan träna in svåra rotationsövningar och tidigt lära sig att orientera sig i luften. Den artistiska gymnastiken är en träningsintensiv disciplin om gymnasten vill prestera på högsta nivå, men träning och tävling finns givetvis även för de som inte vill göra den typen av satsning utan enbart ägna sig åt en rolig och utvecklande träningsform.

En bild