Styrelse

Gymnastikförbundet Mitt's styrelse valdes på Regionförbundsmötet den

18 mars 2023 och består personerna i listan nedan.

 

Styrelsen GF Mitt
Maria Gustafsson
Ordförande

maria.gustafsson@gymnastik.se

070-5214505


Gunborg Gissler
Kassör

gunborg.gissler@gymnastik.se

072-7011948


Theres Horn

Ledamot

theres.horn@gymnastik.seTed Persson
Ledamot

ted.persson@gymnastik.seMalin Westman
Ledamot

malin.westman@gymnastik.se

070-6695352