Valberedning

Valberedningen valdes på Regionförbundsmötet den 13 mars 2021

Valberedning
Lennart Hermanssonlennart@allgencia.se

Sammankallande

Tone Heen

heen.tone@gmail.com


Annelie Zakrisson

annelie@sundsvallsgymnasterna.se


Elin Lindberg

elinlindberg1@yahoo.se

Suppleant


Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer