Valberedning

Valberedningen valdes på Regionförbundsmötet den 18 mars 2023

Valberedning
Tone Heen

heen.tone@gmail.com

Sammankallande