Utbildningsrevisionen

Armar

Gymnastikförbundet arbetar med utbildningsrevisionen, ett projekt där vi utvecklar utbildningssystemet. Utbildningsrevisionen grundar sig i ett förbundsmötesbeslut från 2016 som innebar att Gymnastikförbundets utbildningssystem skulle revideras för att anpassas till utvecklingsmodellen och nyckelfaktorerna.

Genom att revidera utbildningarna vill vi stärka vår strategi med utvecklingsmodell och nyckelfaktorer och säkerställa att våra utbildningar genomsyras av vår värdegrund och uppförandekod.

Arbetet innebär att vi utvärderar, kvalitetssäkrar och reviderar kurserna. Vi tar bort några kurser och lägger till några nya. Vi kompletterar innehållet framförallt inom barns och ungas utveckling, inre drivkraft, hållbar träning och ledarskap.

På gång inom utbildningsrevisionen

Under 2023 pågår produktion av kurser inom gruppträning, rytmisk gymnastik, kvinnlig artistisk gymnastik, aerobic gymnastics samt trampolin. Arbetet med nya kurser inom parkour och tricking kommer också att påbörjas under året.

Det kommer att lanseras ett antal kurser under året. Först ut var Gymnastikens baskurs - gruppträning som lanserades januari 2023. Under året lanseras även Rytmisk gymnastik A, Kvinnlig artistisk gymnastik A, Kvinnlig artistisk gymnastik B, Gruppträning - styrka, Gruppträning - kondition, Gruppträning - koreografi och passuppbyggnad, Gruppträning - rörlighet.

Gymnastikförbundets utbildningsverksamhet i siffror

  • Gymnastikförbundet har drygt 70 olika kurser
  • Vi möter närmare 8000 kursdeltagare varje år
  • Årligen genomför vi cirka 450 kurstillfällen
  • Vi har närmare 200 utbildare som leder våra kurser