Förändring av innehåll, metod och struktur

hopprep

Förändring av innehåll

Svensk Gymnastik Vill - in som kunskap i alla kurser

Kunskap och förståelse för vår värdegrund, vår utvecklingsmodell, våra nyckelfaktorer och vår uppförandekod är något alla ledare behöver ha. Därför väver vi in dessa ämnen i alla våra kurser. Ibland som separata avsnitt men framförallt ska de genomsyra våra kurser. I baskursen har den grundläggande kunskapen lagts in som separata avsnitt och i efterföljande kurser utvecklas den och anpassas till verksamhet och situation.

Intro Svensk Gymnastik är en kostnadsfri kurs med Svensk Gymnastik Vill i fokus. Den riktar sig till alla inom Svensk Gymnastik.

Kunskaper kopplade till våra nyckelfaktorer läggs in i alla kurser

När vi anpassar vårt utbildningssystem till våra nyckelfaktorer ligger fokus på dessa fyra faktorer:

1. Utgå från barnperspektivet

2. Uppmuntra utövarnas inre drivkraft

3. Ta hänsyn till individuell utveckling

4. Träna smart och ha tålamod

Kunskaper som är kopplade till dessa nyckelfaktorer vävs in i kursmaterialet för alla kurser. Inom vissa ämnen har specifika nya kurser skapats.

Förändring av metod

Digitalisering av kursmaterial

Med syfte att modernisera och att förenkla uppdatering av våra kursmaterial har vi valt att lägga mer av innehållet digitalt. Kursmaterialet består i stor utsträckning av en kurswebb, det vill säga en webbplats med filmer, textavsnitt, quiz, hemuppgifter med mera. En del kursmaterial kommer finnas som pdf:er.

Nya kursupplägg

Vi ändrar många av våra kursupplägg. Genom att låta en del av kursen bestå av självstudier inför och/eller efter kurstillfället kan vi korta ner de fysiska samlingarna. Kortare fysiska träffar besparar deltagaren tid och kostnader för resor och övernattningar. Under träffarna fokuserar vi på praktik, djupare förståelse, diskussioner och erfarenhetsutbyten medan inläsning och teoretisk kunskapsinhämtning i stor utsträckning görs på distans. En del kurser kan genomföras på distans och en del kurser helt på egen hand, utan utbildarledd träff.

Samarbetspartner

För att producera och distribuera de nya kursmaterialen samarbetar vi med SISU Förlag som redan jobbar med många andra idrottsförbund som t ex förbunden för fotboll, golf, ridsport och konståkning.

Förändring av system

Det nya utbildningsystemet delas in i följande kurskategorier; grundkurser, teknik- och metodik, träningslära och ledarskap. Kurserna inom träningslära och ledarskap har anpassats för att också passa ledare inom barngymnastik och gruppträning. Med det nya systemet är det lättare för ledare att välja kurser efter eget intresse, oavsett verksamhet. Metodikkurserna är i stor utsträckning uppdelade som tidigare med A-nivå som första verksamhetsspecifik kurs.