Manlig artistisk gymnastik

 

Manlig artistisk gymnastik (MAG) är en olympisk gren med lång tradition både internationellt och i Sverige. Gymnasterna tävlar i sex grenar: fristående, bygelhäst, ringar, hopp, barr och räck, som alla ställer krav på allmänt omfattande träning och allsidig fysisk kapacitet. Varje grens karaktär ställer ytterligare krav på gymnasten; fristående och hopp kallas spänstgrenar, bygelhäst och barr för stödgrenar och ringar och räck för häng-grenar.

På internationell nivå är tävlingsordningen alltid densamma och aktiverar kroppens muskler i optimal ordning. Internationella och nationella mästerskap i MAG genomförs på tre sätt: individuell mångkamp, mångkamp som lagtävling samt individuellt per gren. I den individuella mångkampen summeras gymnastens poäng för alla de sex olika grenarna. Likaså i lagtävlingen summeras alla gymnasternas poänger i alla grenar ihop.

Träningen bedrivs med fördel i särskilda gymnastikhallar försedda med en stor nedsänkt grop där det går att träna svåra akrobatiska moment med mjuk landning. Ett annat modernt träningsredskap är trampolinen där gymnasterna kan träna in svåra rotationsövningar och tidigt lära sig att orientera sig i luften. Den artistiska gymnastiken är en träningsintensiv disciplin om gymnasten vill prestera på högsta nivå, men träning och tävling finns givetvis även för de som inte vill göra den typen av satsning utan enbart ägna sig åt en rolig och utvecklande träningsform.

Fristående
Gymnasterna utför ett program, en serie bestående av volter och olika gymnastiska moment. Även balans- och styrkeövningar ingår. En serie ska vara maximalt 70 sekunder lång.

Bygelhäst
Detta är kanske den tekniskt svåraste grenen. Det gäller att under ständig rörelse utföra övningar på hästens olika delar. Svårighetsgraden påverkas främst av hur händerna placeras: på byglarna, eller ”på lädret” utanför eller mellan byglarna.

Ringar
Här varvas svingövningar med utmanande styrkekombinationer. Det klassiska korset finns idag i många varianter och de allra främsta ser ut att upphäva alla tyngdlagar när de visar vad de kan i denna gren.

Hopp
Detta är den snabbaste grenen där man efter ett anlopp på 25 meter utför ett hopp med handisättning på den 135 cm höga hästen. Höga och långa hopp eftersträvas och landningar utan steg avgör oftast denna gren.

Barr
Även om barr kallas stödgren har svingövningar på senare tid blivit allt vanligare. Gymnasterna ska utföra både stödjande och hängande övningar över och under de två parallella holmarna. Tre stillmoment per serie är tillåtna.

Räck
Denna gren brukar vara den mest spektakulära på grund av de flygelement som utförs. Att släppa greppet om stången, utföra en volt med eller utan skruv, och åter ta tag är idag obligatoriskt.

SM-vinnare i Gymnastik 1945-2019 Pdf, 413 kB.