Svensk Gymnastik Vill

2012 satte vi upp riktningen Svensk Gymnastik – Rörelse hela livet, vilken beskriver de många ansikten som vi tillsammans representerar. Inom vår utvecklingsmodell ryms allt från den grundläggande barngymnastiken till seniorernas rörelseglädje. Däremellan finns en mångfald av olika uttryck inom gymnastiken, som kan handla om tävling, träning eller uppvisning.

Oavsett form, har vi samlat oss kring hur vi anser att Svensk Gymnastik ska bedrivas. Det finns beskrivet i utvecklingsmodellens nyckelfaktorer. I grunden handlar det om att finna glädje i det vi gör, att alla inte vill göra lika och att ha respekt för varandra. Vår värdegrund med tillhörande uppförandekod är en bas för all vår verksamhet.

Grunden i det vi gör, och gymnastikens attraktions- och utvecklingskraft, finns i föreningarna. Oavsett om de är nya eller har funnits med i några eller många år. Gymnastikförbundet är en katalysator i utvecklingsarbetet och ser till att Svensk Gymnastik har rätt förutsättningar för att bedriva verksamheten och nå målen.

Tillsammans värnar vi om det unika inom Svensk Gymnastik. För det vi gör tillsammans är unikt. Många vänder sig till oss när det gäller den grundmotoriska träningen och ser med fascination på det som vi ser som naturligt. Svensk Gymnastik har aldrig varit mer attraktiv än nu. Känn er stolta för vad vi tillsammans representerar och presterar.

/Förbundsstyrelsen

Svensk Gymnastik Vill innehåller följande delar: Pdf, 863 kB.

  • Verksamhetsidén "Svensk gymnastik - Rörelse hela livet"
  • Verksamhetsmål "Vision 2020"
  • Svensk gymnastiks Värdegrund
  • Svensk gymnastiks Uppförandekod
  • Utvecklingsmodell och nyckelfaktorer
  • Verksamhetsinriktning - Gymnastikförbundets roll
  • Verksamhetsinriktning - Fokusområden

Läs Svensk Gymnastik Vill

Svensk Gymnastik Vill för utskrift Pdf, 863 kB.

Engelsk version av Svensk Gymnastik Vill

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer