Träning

Inom Gymnastikförbundet Öst erbjuder flertalet föreningar rolig och lekfull träning i ständigt nya former.

Läs mer i ovan menyval för att veta mer om respektive verksamhetsform och för att hitta något som passar just dig.
Vill du veta mer om Svensk Gymnastiks olika träningsformer kan du kontaka oss på regionen på ost@gymnastik.se.
Vi rekommenderar även alltid att kontakta din lokala förening för att se vad de kan erbjuda i din närhet.