Paragymnastik - Alla kan gympa

AllaKanGympa

Vad är Alla kan gympa?

Alla kan gympa är ett träningskoncept för personer med funktionsnedsättningar, t.ex. rörelsenedsättning, neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Inom ramen för Paragymnastik - Alla kan gympa finns både utbildning som möjliggör för förening att direkt kunna starta upp verksamhet, stödmaterial som underlättar kommunikation och marknadsföring men även tips på övningar i Rörelsebanken och lektionsförslag.

I en Alla kan gympa grupp får man bland annat träna grundmotorik, koordination, styrka, uthållighet och röra sig till musik. Här leker vi, bygger banor och testar olika typer av redskap. Kroppen får tränas på så många olika sätt.

Alla kan gympa kan sammanfattas med ett enda ord - glädje!

Vi utgår från rörelseglädje och ser möjligheter istället för begränsningar och anpassar verksamheten utifrån varje enskild deltagares behov.

En del grupper har en särskild inriktning på sin verksamhet och tränar exempelvis mest trampolin, truppgymnastik eller parkour medans andra leker, dansar och tränar balans- och kör hinderbanor.

Se gärna filmen Alla kan åka på läger som ger en bra bild av allt som Alla kan gympa omfattas av.

Vill du utbilda dig till Alla kan gympa-ledare?

Vill du utvecklas mer inom området så finns Gymnastikförbundets utbildning Paragymnastik – Alla kan gympa. Det här är en kurs för dig som leder eller vill leda träning för personer med funktionsnedsättning.

För mig som ledare är det viktigt att deltagarna får känna att de kan och att de lyckas.

Under kursen går vi igenom hur du som ledare kan anpassa såväl övningar som ditt ledarskap. Du får information om olika funktionsnedsättningar och kunskap kring bemötande och anpassning. Vi går igenom planering och olika kommunikationssätt. Vi provar olika typer av gymnastik och lär oss hur vi kan förenkla och utmana. En utbildning som inkluderar bemötande och som skapar förutsättningar för förening och ledare att direkt efter utbildning starta upp verksamhet.

FÖLJ ALLA KAN GYMPA PÅ FACEBOOK!

> Inspiration och information om vad som händer inom Alla kan gympa runt om i Sverige

>Alla kan gympa- tränarforum (en grupp för tränare inom Alla kan gympa)