Specialhallar i Stockholm

Specialhallar i Stockholm - Information, träningstider, lovtider och arrangemang

Ansvariga för fördelning och upprättande av träningstider, lovtider och arrangemang är utsedda tidsfördelningsgrupper med föreningsrepresentanter, som alla leds av en styrgrupp. GF Öst hanterar därmed inte längre förfarandet kring träningstider i Stockholm stad, men informationen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida för berörda föreningar.

Kontaktuppgifter till styrgruppen: specialhallarstockholm@gymnastik.se