Om Syd

Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorganisationer med 223 000 aktiva medlemmar i 990 föreningar över hela landet. Gymnastikförbundet Syd är en utav åtta regioner i Gymnastikförbundet och bildades 19 mars 1910. Gymnastikförbundets Syds kansli finns på den egna anläggning Lingvallen i Skälderviken, Ängelholm.

Gymnastikförbundets vision är Rörelse hela livet. Till vår hjälp har vi en verksamhetsidé som tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten;

" Svensk Gymnastik möjliggör för alla att träna, tävla och uppleva rörelseglädje. Rörelse är vårt språk.


Verksamheter
Gymnastikförbundet Syd har aktiva kommittéer för bredd- och tävlingsverksamhet som alla arbetar med utveckling av sina respektive verksamhet/disciplin.

Utbildning och Läger
Gymnastikförbundet Syd anordnar under hela året utbildningar och inspirationsdagar, både för bredd- och för tävlingsledare. Dessutom anordnas under hela året en mängd olika läger och tillsammans med Kyrkan har vi även ett årligt konfirmationsläger! Lingvallen används även till föreningsläger, konferenser, lägerskolor, kick offer, vandrarhemsboende och stuguthyrning.