Syds årsmöte

ÅRSMÖTE 19/3 2024

Kallelse Pdf, 91 kB.

Föredragningslista Pdf, 165 kB.

Röstlängd Pdf, 120 kB.

Fullmakt för röstande ombud Pdf, 152 kB.

Verksamhetsberättelse 2023 Pdf, 1 MB.

Årsbokslut 2023 Pdf, 343 kB.

Budget 2024 Pdf, 97 kB.

Verksamhetsplan 2023-2024 Pdf, 956 kB.

Valberedningens förslag 2024 Pdf, 206 kB.


EXTRA ÅRSMÖTE 15/6 2023

Kallelse Word, 51 kB.

Föredragningslista Word, 114 kB.

Röstlängd Pdf, 161 kB.

Fullmakt för röstande ombud Word, 108 kB.

Information med ritningar för tillbyggnad av hall och logibyggnad hittar ni här Pdf, 4 MB.


ÅRSMÖTE 22/3 2023

Kallelse Pdf, 91 kB.

Föredragningslista Pdf, 166 kB.

Röstlängd Pdf, 161 kB.

Fullmakt för röstande ombud Pdf, 151 kB.

Proposition - Förslag på stadgar för Gymnastikförbundet Syd Pdf, 380 kB. - Summering av stadgeändringar Pdf, 303 kB.

Verksamhetsberättelse 2022 Pdf, 1 MB.

Årsbokslut 2022 Pdf, 151 kB.

Budget 2023 Pdf, 97 kB.

Verksamhetsplan 2023-2024 Pdf, 956 kB.

Valberedningens förslag 2023 Pdf, 144 kB.

ÅRSMÖTE 29/3 2022

Kallelse Pdf, 245 kB.

Föredragningslista Pdf, 149 kB.

Röstlängd Pdf, 255 kB.

Fullmakt för röstande ombud Word, 931 kB.

Verksamhetsberättelse 2021 Pdf, 1017 kB.

Årsbokslut 2021 Pdf, 771 kB.

Budget 2022 Pdf, 276 kB.

Verksamhetsplan 2021-2022 Pdf, 2 MB.

Valberedningens förslag 2022 Pdf, 218 kB.


ÅRSMÖTE 17/3 2021

Kallelse Pdf, 188 kB.

Föredragningslista 2021.pdf Pdf, 149 kB.

Röstlängd Pdf, 133 kB.

Fullmakt för röstande ombud 2021 Pdf, 168 kB.

Verksamhetsberättelse 2020 Pdf, 2 MB.

Årsbokslut 2020.pdf Pdf, 3 MB.

Budget 2021 Pdf, 126 kB.

Verksamhetsplan 2021-2022 Pdf, 2 MB.

Valberedningens förslag 2021 Pdf, 239 kB.



ÅRSMÖTE 11/3 2020

Kallelse Pdf, 243 kB.

Föredragningslista Pdf, 190 kB.

Röstlängd Pdf, 325 kB.

Fullmakt för röstande ombud Pdf, 146 kB.

Verksamhetsberättelse för 2019 Pdf, 3 MB.

Årsbokslut 2019 och Budget för 2020 Pdf, 817 kB.

Verksamhetsplan 2019/2020

Valberedningens förslag Pdf, 185 kB.



ÅRSMÖTE 5/3 2019

Kallelse

Föredragningslista

Proposition - Lingvallskronorna

Röstlängd

Fullmakt för röstande ombud

Verksamhetsberättelse för 2018

Årsbokslut med revisionsberättelse 2018 Pdf, 553 kB.

Budget 2019

Verksamhetsplan 2019/2020

Valberedningens förslag

Daniels PP-presentation om anläggningar Pdf, 10 MB.

ÅRSMÖTE 7/3 2018

Kallelse Pdf, 218 kB.

Föredragningslista Pdf, 107 kB.

Röstlängd Pdf, 272 kB.

Fullmakt för röstande ombud Word, 234 kB.

Verksamhetsberättelse för 2017 Pdf, 5 MB.

Årsbokslut med revisionsberättelse Pdf, 553 kB.

Budget 2018 Excel, 44 kB.

Verksamhetsplan Pdf, 1 MB.

Valberedningens förslag Word, 222 kB.

ÅRSMÖTE 25/3 2017

Kallelse Pdf, 18 kB.

Föredragningslista Pdf, 107 kB.

Röstlängd Pdf, 595 kB.

Fullmakt för röstande ombud Pdf, 97 kB.

Verksamhetsberättelse för 2016 Pdf, 6 MB.

Årsbokslut med revisionsberättelse Pdf, 3 MB.

Budget 2017 Excel, 50 kB.

Verksamhetsplan Pdf, 1 MB.

Valberedningens förslag Pdf, 199 kB.