Stöd till föreningar i Syd

Ansökan om ekonomiskt stöd vid internationella tävlingar
Gymnastikförbundet Syd vill stödja gymnaster från regionen som kvalificerar sig till internationella tävlingar.

Ekonomiskt stöd kan ges vid internationella tävlingar där;
- Syd gymnast/lag är uttagna av Svenska Gymnastikförbundet.
- Svenska Gymnastikförbundet inte betalar hela kostnaden för gymnasterna/laget.

Det ekonomiska stödet;
- Utgår till 500:-/deltagare och tävling (deltagare kan vara gymnaster, reserver, tränare och domare).
- Stödet betalas inte ut till enskilda gymnaster eller trupper utan till föreningen.

Det ekonomiska stödet söks av föreningen via mail till; syd@gymnastik.se

Det ekonomiska stödet ges enbart om;
- Gymnastikförbundet Syds ekonomi är god.