Kommittéer / projektgrupper

Truppträvlingskommittén
Ida Fridlund, sammankallande
Sanna Lindgren
Elsie Benkarcik
Evelina Klerborg

Projektgrupp Hällevikslägret
Matti Arvidsson, sammankallande
Linda Gustafsson
Anna Bring
Johan Bring
Jessica Nilsson
Elin Arvidsson Frick
Rebecka Karlsson
Elin Bogren