Styrelsen

Det här är styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost
Linda Lindgren, ordförande
linda.lindgren@gymnastik.se

Mats Nydesjö, vice ordförande
mats.nydesjo@gymnastik.se

Henrik Follin, sekreterare
henrik.follin@gymnastik.se

Lisa Hedberg, ledamot
lisa.hedberg@gymnastik.se

Anna Sanell, ledamot
anna.sanell@gymnastik.se

Jessica Nilsson, ledamot
jessica.nilsson@gymnastik.se

Anna Lindh, ledamot
anna.lindh@gymnastik.se

Revisor
Anette Lilja

Valberedning
Emma Karlsson, sammankallande
Dora Saayed