Regionförbundsmöte

En bild

Under årsmötet 2023 beslutades det att gå över till 2 årscykel. Nästa regionförbundsmöte kommer att ske innan utgången av mars år 2025.