Gymnastiken - en jämlik och jämställd idrott?

I dagarna släppte Forskningsprojektet Ung livsstil, som utvärderat hur 14 olika specialidrotter uppfyller Riksidrottsförbundets mål om jämlik och jämställd verksamhet, sin rapport om gymnastiken.

Undersökningen kring gymnastiken visar, inte oväntat, att den stora majoriteten av barn- och ungdomsgymnasterna är tjejer. Undersökningen visar också att tjejer i de högre socioekonomiska grupperna är starkt överrepresenterade. För det tredje visar Ung livsstil att tjejer med svensk bakgrund deltar mycket mer i en gymnastikförening än tjejer med utländsk bakgrund. Andelen med utländsk bakgrund har inte ökat sedan de första studierna för 25 år sedan.

Förutom gymnastiken har Ung Livsstil släppt rapporter kring följande idrotter: fotboll, basket, brottning, boxning, friidrott, golf, handboll, ishockey, budo, orientering, simning, tennis, innebandy och ridning. Cirka 40 000 barn och ungdomar har deltagit, med en svarsfrekvens om 80 procent.

Vi ställde frågan till Suzanne Lundvall, vice ordförande i Gymnastikförbundet, hur hon ser på resultatet:

– Det stämmer att gymnastiken domineras av tjejer och vi representerar en idrott som främst utövas av tjejer/kvinnor. Vi bidrar därmed till jämställdheten inom den samlade idrottsrörelsen. Men vi ser också att Svensk Gymnastik som helhet växer bland pojkar. Allt fler killar väljer gymnastikens olika inriktningar som sin idrott, till exempel trupp, parkour, AG och gruppträning. Vi har givetvis en strävan att vara både en relevant idrott och samhällsaktör och vi ställer oss därför bakom de utmaningarna som rapporten lyfter fram. Detta behöver vi beakta i relation till rapporten.

Hur menar du då?

– Vi tycker att vi har ett inkluderande förhållningssätt, vilket inte minst visat sig genom att vi integrerat parkouren, som har många manliga utövare, in i gymnastiken med omkring 10 000 medlemmar. Vi har också en hög tillgänglighet genom låga avgifter och genom det faktum att vi finns med vår verksamhet i hela landet. Inom gymnastiken försöker vi också tänka långsiktigt - rörelse hela livet. Vi attraherar målgrupper i många olika åldrar med bra rörelseträning, som innefattar hela kroppen, och Svensk Gymnastik representerar också idrottande som inte behöver innefatta tävling. Här ryms gruppträning, events och uppvisningar. Det är inom dessa segment där vi har majoriteten av våra medlemmar.

Om vi nu i jämförelse har låga avgifter, varför är vi då överrepresenterade i de högre socioekonomiska grupperna?

– Ja, det är en intressant fråga. Eftersom vi har låga avgifter tyder det snarare på kulturella aspekter. Det är något vi behöver arbeta mer med framöver. Att delvis kanske ändra synen på vad Svensk gymnastik är och vem den är till för. Samtidigt är det intressant att trots att Svensk Gymnastik inte får särskilt stort utrymme i medierna, framstår den verksamhet som erbjuds som mycket attraktiv, av såväl unga, äldre som av föräldrar.

Inte heller bland barn och ungdomar med invandrarbakgrund är vi särskilt duktiga enligt rapporten...

– Ja, där kan jag bara hålla med. Vi ser utmaningen med att få fler gymnaster med utländsk bakgrund. Integrationsfrågan är ett område där vi behöver bli starkare framöver. Men jag vet också att det kommer allt fler exempel på föreningar som jobbar eller vill jobba med frågan. Här behöver vi både etablera oss på fler och nya ställen, men också sprida information om vad Svensk Gymnastik kan erbjuda. Här ser jag ser positivt på utvecklingen framöver.

Här hittar du undersökningen om gymnastiken och de övriga idrotterna:

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Fakta-och-kartor/Forskning-och-rapporter/Forskning---idrott-och-kultur/Ar-idrotten-jamlik-och-jamstalld/

 

Publicerad: 2016-02-01

UPPTÄCK MER