Idrottsministern på besök i regional parkourförening

null

Onsdagen den 24 februari besökte idrottsminister Gabriel Wikström tillsammans med Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson och generalsekreterare Stefan Bergh den regionala föreningen Street mentality parkourklubb, där föreningen fick berätta om och synliggöra sin verksamhet.

Gymnastikförbundet Öst fick även berätta kring dess satsning på "vita fält", som till stor del lade grunden för parkourverksamheten i Sundbybergs Allaktivitetshus.

Rörelseglädjen i Sundbybergs Allaktivitetshus är påtaglig när vi kliver in i träningslokalen, där föreningen aktiverar barn i åldrarna 8-14 år i dess parkourverksamhet. Street mentality parkourklubb (SMPK) påbörjade sin föreningsresa för drygt ett år sedan och är nu en väldigt uppskattad aktör i Sundbybergs kommun som skapar en meningsfull fritid för barn och unga. SMPK inhyser nu över 200 medlemmar och har ett fortsatt högt sikte på framtiden.

- Det finns ett jättestort intresse för parkour och vi har lyckats ta tillvara på det. På ett drygt halvår har vi ökat från 20 till 210 medlemmar. Visst hade vi flyt som kom över lokalen i Allaktivitetshuset men framförallt beror framgången på att vi drivs av ständig utveckling, har höga ambitioner och samarbetar bra inom föreningen, säger Per Beijar, ordförande i SMPK och arbetar som projektledare i GF Öst.FOTO: Pontus Gyllensten, Stockholmsidrotten

Verksamheten i SMPK:s lokaler har sin början i Gymnastikförbundet Östs satsning på "vita fält" i regionen, vars syfte är att möjliggöra vår gymnastik- och parkourverksamhet för fler barn och unga, i synnerhet i områden där vi i dagsläget inte finns representerade. Förbundets ställningstagande grundande sig i att om befintliga föreningar inte har möjlighet eller resurser att erbjuda verksamhet i våra prioriterade områden, så får vi gå in och hjälpa dem under en ettårs- eller tvåårsperiod, för att sedan lämna över verksamheten helt i föreningsregi. En strategi som har varit väldigt lyckad och som föreningen Street mentality parkourklubb är ett utmärkt exempel och kvitto på.

Gabriel Wikström berättar att han ser väldigt positivt på en sådan satsning som Gymnastikförbundet Öst nu gör och tror att det är en bra arbetsmetod framöver, både för gymnastiken men även för andra idrotter att inspireras av.

- Det är jättebra att det identifieras att idrotten har vita fält och att gymnastiken försöker göra någonting åt det, det är precis så vi måste jobba och det är nog många idrotter som fortfarande inte insett att de har vita fält och är glada för den verksamhet de har och att den är stark, men de glömmer bort att den är stark där den alltid har varit stark och att man behöver göra mer om man verkligen vill ha en breddidrott.

När vi pratar vidare med Gabriel uppger han att verksamheten som SMPK visar upp i hallen ger honom en väldigt bra känsla och uppger att detta är idrotten när den är som bäst, där vi i föreningslivet erbjuder barn och unga en bra verksamhet och en meningsfull fritid. Vidare pratar vi även om parkour som en nyckel för etablering av fler målgrupper och nyanlända.

- Allt när det gäller nyanlända, gäller det att skapa låga trösklar in och idrotten i sig har ju redan ganska låga trösklar särskilt om vi jämför med andra samhällssektorer. Att då hitta denna här typen av verksamhet som har ännu lägre trösklar, det är naturligtvis jättebra.FOTO: Lars Pehrson, Svenska Dagbladet

Som en region som verkar i en storstad med anläggningsproblematik och svårigheter att finna verksamhetsytor, ställer vi frågan till Gabriel kring hur han ser på den framtida utvecklingen i våra storstäder kopplat till just detta.

- Ur politisk synpunkt så handlar det bara om en sak och det är att ha en god planering framöver, jag tror att det har varit ett misstag att man under flera år har trott att vi inte behöver så mycket planering och låtit andra intressen komma före. Det straffar sig förr eller senare. Men nu är jag glad över att Stockholm verkar ta ett omtag, ha en god plan och en framförhållning framåt, men det är klart att man är i en viss uppförsbacke för det är mycket som är eftersatt. Från idrottsrörelsens sida kan vi såklart inte alltid vänta på att det ska byggas nya anläggningar som tar ett antal år och då måste man vara kreativ. Här ser vi ett jättekreativt sätt och det är en idrott som också kan göra det.

Avslutningsvis berättar Gabriel Wikström att han ser oerhört positivt på parkour som verksamhetsform och dess framtid.

- Att den på det här sättet kan locka så många deltagare och vuxit så mycket under ganska få år, det visar på att det finns en styrka i det här konceptet och i att organisera verksamheten, som övriga idrottsrörelsen skulle kunna lära av.

 

Publicerad: 2016-02-29

UPPTÄCK MER