Lillsved förbättrar sitt resultat i elevundersökning

null

Två gånger per år genomförs en enkätundersökning bland elever på 37 så kallade rörelseskolor och i år visar resultatet att gymnastikens folkhögskola Lillsved återigen placerar sig bland de bästa skolorna i landet.

Det totala resultatet för Lillsved uppgår till ett index om 85, vilket kan jämföras rikssnittet som ligger på 77. Det resultatet placerar skolan på en tredje plats bland de undersökta folkhögskolorna.Foto: Ahmed Al-Breihi. Christina Hjelmar, rektor, Lars Bryntesson ordförande Lillsved och Malin Eggertz Forsmark, ordförande Gymnastikförbundet, gläds åt det fina resultatet.

– Hälsotrenden i samhället håller i sig och våra elever upplever att de får en värdefull utbildning med innehåll som leder till anställning inom branschen. Nöjdheten hos våra studenter nådde rekordnivåer under hösten vilket innebär att vi både gör rätt saker och saker rätt, kommenterar Christina Hjelmar, rektor på Lillsveds gymnastik- och idrottsfolkhögskola resultatet.Glada Lillsvedselever ute på isen!

Bäst resultat får Lillsved kring områdena meningsfullhet, möjligheter i arbetslivet samt att eleverna kan rekommendera utbildningen till andra. Inom alla dessa områden håller minst 90 procent av skolans elever med om påståendena:

  • Min tid på folkhögskolan har varit meningsfull för mig (91%)
  • Jag kan rekommendera utbildningen till andra (90%)
  • Studierna ger mig bättre möjligheter i arbetslivet (90%)

Fakta om undersökningen

Enkäten omfattar 37 rörelseskolor (folkhögskolor som drivs av folkrörelser).

Undersökningen genomförs två gånger per år (dec och april) och har genomförts sedan 2009.

Lillsved fick sitt bästa resultat sedan starten 2009.

Lillsved är tredje bästa folkhögskola bland rörelseskolorna.

Publicerad: 2016-03-04

UPPTÄCK MER