Extra stöd till föreningar, landslag och utvecklingsprojekt

Riksidrottsförbundet (RF) har genom ökade anslag kunnat göra extra utdelningar till idrotten och gymnastiken har fått del av dessa pengar.

– Vi ser en positiv utveckling. RF har i omgångar fördelat extra pengar och de senaste tillskotten till gymnastiken är kopplat till Elitstöd och Idrottslyftet. Det finns också en tydlig koppling mellan ansökningarna och de behov som vi sett hos föreningar och de olika verksamhetsinriktningarna, säger Johan Fyrberg, generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

Mer pengar för föreningarna att söka kring Idrottslyftsprojekt

Idrottslyftet är ett stort bidragsområde från Riksidrottsförbundet, vilket syftar till att öppna dörrarna till idrotten för fler barn- och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna.

Det totala Idrottslyftet till Gymnastiken uppgår till cirka 13 MSEK. Idrottslyftets pengar ska gå till att stärka föreningars verksamhet, dels genom att medel går direkt till föreningsaktiviteter, dels genom att olika regionala och centrala initiativ och projekt kan genomföras, vilka kommer föreningarna till nytta.

– Idag fick vi besked om det senaste tillskottet om cirka 1,9 MSEK, där merparten kommer gå till den totala potten som föreningarna kan ansöka från, säger Pia Josephson, utvecklingschef på Gymnastikförbundet.

På Gymnastikförbundet kommer ett antal utvecklingsprojekt att genomföras under året. Fokus kommer att ligga på unga och unga vuxna, att nå ut med framtagna träningsformer och koncept, utbildningsrevision, kommittéarbete och anläggningsfrågan.

– Vi har sett en stor ökning kring Idrottslyftet i år vilket är väldigt positivt, säger Pia och fortsätter: Med det kommer också ett ansvar om att återrapportera till RF vad vi gör för pengarna. Därför känns det extra bra att vi har fått en tillökning till kansliet i Anna Bogmer, som bland annat kommer att arbeta med alla ansökningar och projekt som genomförs både hos oss på kansliet, i regionerna och i föreningarna.

Läs mer om Idrottslyftet och hur du som förening söker Idrottslyftspengar.

Riktade och tidsbegränsade stöd

De extra stöden som beviljats är:

  • Kvalitativa, vilket innebär att nya projekt kommer att behöva starta upp
  • Tidsbegränsade och gäller i de flesta fall för 2016 och en bit in på 2017.
  • Styrda, vilket gör medlen inte kan omdisponeras eller användas fritt.

Det är alltså till stor del gymnastikens utvecklingsarbete som fått extra medel, vilket gör att vi just nu söker ett antal nya medarbetare för tidsbegränsade uppdrag.

Landslagen får riktat stöd kring prestationsmiljöer och medicinska frågor

Genom ett extra stöd om 850 000 kronor, fördelat över åren 2016-2017 kommer arbetet med att göra landslagsverksamheten långsiktig och hållbar få en extra skjuts. Förutom det ordinarie landslagsstödet om 900 000 har gymnastiken fått extra stöd för:

  • medicinskt och skadeförebyggande arbete
  • prestationsmiljöer

Genom stödet från Riksidrottsförbundet, samt tillsammans med andra samarbetspartners, kommer gymnastiken kunna bygga kompetens kring det medicinska och skadeförebyggande området. På sikt kommer det att innebära att vi kan sprida kunskapen som byggs upp utanför landslagen och på så sätt få ut unik information i skadeförebyggande syfte till hela vår verksamhet. Det andra området som gymnastiken fått stöd för handlar om att möta våra ledare för att praktiskt kunna omsätta och bredda vår syn på vad vi menar med en prestation.

Målet är att gå ifrån att se prestation som något som är reducerat till teknisk förmåga, till att prestation definieras utifrån teknisk, taktisk, mental, social, kulturell och kontextuell förmåga. Detta är helt i linje med den redan antagna strategin för utveckling av tävlingssidan.

– Vi är en gymnastiknation som inte har samma strukturella och ekonomiska förutsättningar som många större länder och därför måste vi säkerställa att vi optimerar det vi kan. Det innebär bland annat att ställa frågor till oss själva om vi gör rätt och om vi kan göra det som är rätt ännu bättre. Här ser vi samverkan med lärosäten och forskning som ett viktigt område, vilket nu möjliggörs, berättar Jonas Juhl som ansvarar för våra landslag.

Publicerad: 2016-03-10

UPPTÄCK MER