Gymnastikförbundet söker fyra nya kollegor

Tack vare ökade riktade bidrag från Riksidrottsförbundet söker Gymnastikförbundet fyra nya kollegor på tidsbegränsade uppdrag. Vi söker också en ersättare till en av våra tävlingskonsulenter som snart går på föräldraledighet.

Det är totalt fyra nya kollegor som vi söker till Gymnastikförbundets centrala kansli:

Se alla annonser i pdf-format här:

http://www.gymnastik.se/Genvagar/Jobbexpo/

Publicerad: 2016-03-17

UPPTÄCK MER