Årets gymnastikförening Gefle GF och årets gymnastikledare Hanna Björk, Umeå GF

Årets gymnastikförening och Årets gymnastikledare 2015 är utsedda. Gefle GF är Årets gymnastikförening. Hanna Björk, Umeå GF, är Årets gymnastikledare. Båda utsågs bland många meriterade kandidater vid Förbundsstyrelsens senaste möte.

Bland de många välförtjänta nomineringarna har förbundsstyrelsen valt Gefle GF som mottagare av utmärkelsen Årets Gymnastikförening. En gymnastikförening som på alla sätt uppfyller kriterierna för utmärkelsen: stark föreningskänsla, välkänd på sin egen ort, god ledarvård och en positiv medlemsutveckling. Under det senaste året har Gefle fått cirka 150 nya medlemmar och är idag nästan 1400 aktiva i föreningen. De har också lyckats att jobba bort sina köer, en problematik som många föreningar lever med.

Gefle GF är en förening som lever gymnastikmodellen, med en bred verksamhet med många olika typer av gymnastik. Parkouren har varit en stor inspirationskälla. Det finns exempelvis grupper som tränar TTP (Trampolin, Tumbling, Parkour) och Ninja Warriors, men också mer traditionella grenar som artistisk gymnastik och trupp.

Föreningen har värnat om allas rätt att vara med, och med det som utgångpunkt visat på både mod och innovationskraft kring att utveckla sin förening. De tidigare köerna till verksamheten har man vänt till en möjlighet.


Några av alla gymnaster i Gefle GF som inte behövt köa för att börja på gymnastik.

Varför tror du att ni får priset?

– Att behöva vänta i över ett år för att få börja träna gymnastik är förödande för barn och unga, då slocknar intresset. För cirka fyra-fem år sedan tog vi beslutet att jobba bort våra köer i föreningen och gjorde en stor satsning och vi vågade fullfölja den satsningen. Vi har bland annat jobbat fram en gruppstruktur i föreningen och jobbat med vem som gör vad. Beslut som tidigare togs av styrelsen nu tas av ledarna och kommittéerna i mycket högre utsträckning. Det gör att fler blir engagerade och kommer till sin rätt, säger en stolt och glad Petter Lundgren, ordförande i Gefle GF.

En av många positiva delar i föreningen är att de nyligen invigt sin nya motorikhall. En invigning som fått stor spridning i lokalpress. Läs mer om den här.

Årets gymnastikledare 2015, Hanna Björk

Årets gymnastikledare är det andra årliga utmärkelsen som förbundsstyrelsen delar ut och 2015 går priset till Hanna Björk. Hanna är en riktig eldsjäl som har varit engagerad inom gymnastiken och Umeå GF i cirka 20 år. När hon beskrivs används ord som lugn, klok, driven och förnuftig. Det är egenskaper hon haft nytta av både i rollen som ledare, men även i sina uppdrag inom Truppkommittén, som styrelseledamot i Umeå GF och tävlingsansvarig i Gymnastikförbundet Norr.Hanna Björk, Umeå GF. Foto: Samuel Farebo

Hanna har engagerat sig både som aktivitetsledare och organisationsledare, vilket visar på att hon vill vara nära de aktiva medlemmarna samtidigt som hon också känner ett ansvar för att skapa förutsättningar för mångas möjlighet att utöva gymnastik.

– Gymnastiken bor inom mig, jag var aldrig en "toppgymnast" när jag tränade själv. Men jag fann glädjen i den extrema gemenskapen och jag vill föra den vänskapen som finns vidare. Att få den här utmärkelsen är fantastiskt roligt. Jag blir rörd och vill bara jobba ännu mer nu, kommenterar Hanna Björk att hon fått utmärkelsen Årets Ledare.

Läs mer om Hanna, som också valdes som Årets Ledare i Norr och nu även i hela Sverige.

Varmt grattis till de väl förtjänta pristagarna. Utöver äran får Årets förening 15 000 kronor och Årets ledare får 10 000 kronor. Prischeckarna kommer att lämnas över i samband med Förbundsmötet 23-24 april.

 

Publicerad: 2016-03-22

UPPTÄCK MER