Anna Iwarsson föreslås bli ny ordförande i Gymnastikförbundet

Helgen 23-24 april genomförs gymnastikens Förbundsmöte. En av punkterna är val till styrelsen och val av ny ordförande.

Efter 12 år som ordförande ställer Malin Eggertz Forsmark inte upp för omval. Gymnastikförbundets valberedning föreslår Anna Iwarsson till ordförande i förbundsstyrelsen.

Anna Iwarsson

Anna har stor erfarenhet av förtroendeuppdrag och fick sitt första uppdrag som 15-åring. Idag är hon ledamot av såväl Riksidrottsstyrelsen/Förbundsstyrelsen SISU Idrottsutbildarna som Stockholms Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Stockholm.

Anna är 49 år och driver egen verksamhet. Hon är författare och föreläsare med 30 års erfarenhet inom tränings- och hälsobranschen. Under de senaste åren har hon släppt tre tränings- och livsstilsrapporter samt två böcker. Hennes rapport "Sitta är det nya röka" har fått stor uppmärksamhet i media. Nyligen släppte hon sin andra bok som belyser Ledarskapets betydelse för en organisationskultur.

Varumärke, värderingar och strategisk kommunikation är något Anna brinner för. Hennes ledarskapsförmåga visade sig mycket värdefull under de många år Anna var Generalsekreterare för Friskis&Svettis i alla nio länder. Under denna period var hon drivande till att medlemsantalet mer än fördubblades. Anna är leg fysioterapeut och har alltid verkat för "Rörelse hela livet". Hon har en gedigen utbildningsbakgrund från bland annat Handelshögskolan och Karolinska Institutet.

Med den totala kompetens Anna besitter ser valberedningen henne som en given ny ordförande i Gymnastikförbundet.

Två nya ledamöter föreslås till i förbundsstyrelsen

Patrik Tengwall (4 år i styrelsen) och Tina Sahlén (4 år i styrelsen) ställer inte upp för omval. Två nya kandidater nomineras av valberedningen:

  • Eva Sundmalm
  • David Ahlin

Eva Sundmalm

Eva Sundmalm föreslås ersätta Tina Sahlén som avböjer sig omval.


Eva är född in i gymnastikrörelsen. Som fyraåring gjorde Eva sina första kullerbyttor. Så småningom blev det ledar- och tränaruppdrag samt domarutbildningar.

Sedan år 2000 är Eva ordförande i Gymnastikförbundet Mellansvenska samt ledamot i Örebro läns Idrottsförbund.

Eva har under många år haft sin hemvist inom skolan. Hon har varit studievägledare samt rektor i flera år. Har också varit utbildningschef i Örebro kommun. Under de senaste 15 åren har Eva haft fokus på strategisk organisations- och verksamhetsinriktning.

David Ahlin

David Ahlin förelsås ersätta Patrik Tengwall som avböjer sig omval.


David är civilekonom utbildad på Handelshögskolan i Stockholm. Han har läst journalistik och historia på Stockholms Universitet.

Han är en erfaren chef och ledare inom näringslivet och idrottsvärlden och tror på ett synligt ledarskap som förstärker det positiva. Han har lätt för att samarbeta med andra, är prestigelös och fokuserar på att nå goda resultat. David har tolv års erfarenhet som rådgivare till organisationer och företag i frågor om rykte och anseende, omvärldsanalys och affärsutveckling, opinionsbildning och kommunikation.

David har ett stort engagemang för svensk gymnastik som gymnast, ledare, domare och på senare år mest som organisationsledare och styrelseledamot.

Val sker vid Förbundsmötet i Stockholm 24 april 2016.

Valberedningens förslag

 

Publicerad: 2016-04-04

UPPTÄCK MER