GS har ordet inför Förbundsmötet 2016

I helgen är det dags för Förbundsmötet 2016. Inför det tog vi en pratstund med generalsekreterare Johan Fyrberg och pratade om vilka förväntningar han har på mötet och varför det är viktigt för Svensk Gymnastik.

Jag hoppas först och främst att Förbundsmötet 2016 blir en mötesplats, dels för föreningar på plats, men i ett större perspektiv även en mötesplats för Svensk Gymnastik som helhet. Det blir ett tillfälle att stärka känslan av att tillhöra vårt förbund och samtidigt en plats där vi kan stärka identifikationen med i vår verksamhetsidé rörelse hela livet som vi tillsammans har enats om. Det är viktigt att föreningarna är med och bekräftas i den utvecklingen.

Idrotten generellt har tagit en strategi om idrott hela livet och jag tror och hoppas att Svensk Gymnastik och Gymnastikförbundet kan vara ett ledande exempel på det området. Framöver tror jag att vi kommer att se förändringar, i bland annat idrottens organisation och finansiering, för att kunna möta omvärldens förväntningar. Vi är jättestarka och duktiga idag – men vi behöver bli ännu bättre på att erbjuda fler att röra på sig, få unga att vara aktiva längre och erbjuda gymnastik för många olika grupper.

Det andra jag hoppas på är vi får en fortsatt kraft att själva fullfölja vår egen interna organisering. Där har vi två motioner som ligger och som från mitt perspektiv handlar om att vi fullföljer vår struktur och vår bemanning på ett sätt som stödjer vår strategi på bästa sätt. Det nationella kansliet har tagit det första steget och jag hoppas att vi får kraft att ta det naturliga efterföljande steget. Det är viktigt att belysa att det här arbetet är någonting vi gör under resans gång och att det strategiska arbetet inte åsidosätts under tiden.

Vidare hoppas jag på att föreningarna förstår styrelsens andemening med försäkringsfrågan och den trygghetsaspekt som finns inbyggd i förslaget. Vi behöver tänka på alla våra medlemmar och i den tid vi befinner oss ser vi nya målgrupper som ansluter sig till våra föreningar. Vi behöver kunna erbjuda ett grundläggande försäkringsskydd för alla som tillhör en gymnastikförening.

Sist men inte minst hoppas jag på att Malin får det erkännande och den uppmärksamhet som hon verkligen förtjänar efter sin mångåriga gärning inom gymnastiken. Samtidigt som vi välkomnar en ny ordförande och styrelse in i gymnastiken.

Har du inte möjlighet att vara på plats? Följ Förbundsmötet 2016 via livestreaming här.

 

Publicerad: 2016-04-20

UPPTÄCK MER