En kullerbytta om dagen håller paddnacken borta

Idag publiceras en debattartikel på SVT Opinion skriven av vår nya förbundsordförande Anna Iwarsson samt generalsekreterare Johan Fyrberg. De trycker på vikten av att våra barn och unga utvecklar de grundläggande motoriska rörelseformerna.

Anna och Johan menar att i en allt mer digitaliserad och automatiserad livsmiljö utmanas folkhälsan i Sverige. Det nya fenomenet paddnacke med symtom på värk i huvud, nacke, axlar och rygg går ner i åldrarna i takt med att allt fler 3-4 åringar börjar använda digitala spelplattor.

De skriver vidare att det inte kommer att räcka med en grundläggande motorisk färdighet som stannar vid att barn ska kunna sitta, stå, gå och springa. Att kunna snurra, klättra, hänga, balansera och slå kullerbyttor är motoriska färdigheter som skapar förutsättningar för en hållbar kropp med grundläggande kroppskännedom. Glädjen i att behärska sin kropp i rörelse och att den dessutom går att utmana hänger samman med den egna självkänslan. Vi behöver knappast mer kroppsfixering i Sverige utan snarare mer kroppskännedom när den psykiska ohälsan hos unga stadigt ökar.

Gymnastiken är inte den enda lösningen på detta problem. Vi behöver hjälp från alla landets föräldrar. De är de viktigaste förebilderna i unga år och kan vi alla börja träna på kullerbyttor tillsammans med våra barn är en bra start, avslutar Anna och Johan sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln på SVT Opinion.

Publicerad: 2016-05-11

UPPTÄCK MER