Generalsekreteraren har ordet

null

Gymnastiken är fascinerande och engagerande på många sätt. Idag samlar vi en mångfald av verksamheter där vi möts i gränssnittet mellan olika träningsformer. Det handlar bland annat om mötet mellan träning som ställer extrema krav på intensitet och disciplin, och träningsformer som bygger på spontanitet. Det är i dessa möten som utveckling uppstår, där vi idag inom våra tävlingsdiscipliner talar om vikten av att utveckla och se till inre mentala förmågor, och där parkouren hämtar inspiration från traditionell gymnastikträning.

Att gymnastiken med den viktiga grundträningen växer sig allt starkare ser vi i vår generella tillväxt. I Centrum för idrottsforsknings senaste rapport lyfts gymnastiken fram som det stora undantaget i en annars vikande trend för barn- och ungdomsidrott. Det är naturligtvis något som vi skall vara stolta över. Detta är bra inte bara för gymnastiken utan också för idrotten, eftersom vi vet vilken stor betydelse gymnastik har i ett större perspektiv. Vi är en idrott som lägger grunden för en långsiktig prestationsutveckling och det faktum att träningen ger ett allmänt välbefinnande genom känslan och förmågan av att kunna använda hela sin kropp. Vi ser ett ökat intresse för gymnastiken som allmän träningsform och framväxande livsstil.

Att fånga intresset att träna gymnastik tillsammans är något som vi skall värna om och just inom gruppträningsverksamheten så tror jag verkligen att vi har en stor potential. Det handlar å ena sidan om att bevara den fina gruppträningsverksamhet som bedrivs idag, men också att vi fortsatt vågar pröva och förnya gruppträningen så att den blir ett naturligt inslag inom fler föreningar. Vi behöver stärka "vi-känslan" inom gruppträningen så att både de föreningar som idag har gruppträning som huvudfokus, och de tävlingsföreningar som idag startar motions/träningsgrupper känner och upplever att de tillhör gymnastiken.

Vi har identifierat ett behov av att nystarta en nationell gruppträningskommitté och vi söker nu engagerade ledamöter till den kommittén. Är du/din förening intresserad av att vara med och bygga denna spännande framtid? Hör av dig till oss!

Under våren har vi genomfört ett mycket välbesökt Förbundsmöte, det blev både den viktiga demokratiska mötesplats som vi hoppats på, men också en mötesplats som ytterligare stärker och bekräftar den så viktiga känslan av tillhörighet och gemenskap. Vi har nu gått igenom en process där vi 2012 tog visionsmålen, där vi därefter år 2014 tog utvecklingsmodellen som utgör strategin för att nå målen, och nu senast år 2016, satte de så viktiga nyckelfaktorerna i fokus som ett stöd för den fortsatta förbunds- och föreningsutvecklingen. Vi har laddat vår idé om Rörelse hela livet med ett gemensamt innehåll.

Våren och försommaren utgör också en tävlingsintensiv period och många större nationella tävlingsarrangemang är nu genomförda. Det är med stor ödmjukhet inför det arbete som läggs ner, jag vill framföra ett stort tack till alla arrangörsföreningar och ett grattis till alla fina prestationer under tävlingarna. I vår tävlingsstrategi ligger att stärka det nationella tävlingssammanhanget. Inom detta område så har vi en fin grund att stå på, vi är duktiga på att arrangera nationella tävlingar, men vi behöver arbeta mer tillsammans för att utveckla nationella evenemang som ytterligare stärker gymnastiken för dem utanför "gymnastikbubblan".

Vi har återigen blivit granskade medialt när det gäller osunda förhållanden inom gymnastiken. Även om det inte var någon ny information som framkom måste vi ständigt arbeta för att det aldrig uppstår. Ibland framkommer en bild av att vi gör för lite. Den bilden är inte helt korrekt. Vi gör massor, men dessa frågor handlar också om respekt för den enskildes integritet. I detta sammanhang vill jag framföra vår tacksamhet över det mod och det viktiga bidrag som de nu och tidigare aktiva gymnaster förmedlat till oss, genom att de berättat om deras upplevelser och erfarenheter. Då menar jag både offentligt men också till oss på Gymnastikförbundet, och det avser både nu och i tidigare sammanhang. Vår tacksamhet har jag också framfört personligen till enskilda gymnaster. Några av gymnasterna har särskilt bett oss om att inte använda deras namn offentligt, vilket också anledningen varför vissa processer drivs internt, men med det inte sagt att vi döljer något. Vi berättar så mycket vi kan, och vi berättar också om våra problem och utmaningar proaktivt. Det är att vara transparent. Jag påstår inte att dessa frågor är utan utmaning. Vi hamnar ibland i ett läge där vi som förbund gör en bedömning och föreningar en annan. Å ena sidan tror vi på föreningsdemokrati och föreningsfrihet, å andra sidan så är det upp till den enskilde föreningen att besluta om de tänker följa de rekommendationer som ges när det gäller hur verksamheten bör bedrivas. Här samspelar juridik och etik inte alltid, men vi gör allt för att värna om trygghet och välmående, primärt inom vårt förbund nationellt, men också i relation till våra internationella samarbeten.

Avslutningsvis blickar vi fram mot sommaren. SM- veckan i Norrköping står inför dörren och vi medverkar under politikerveckan i Almedalen där vi tillsammans med Gymnastikförbundet Öst under Idrottens dag den 6 juli kommer att lyfta den för oss så viktiga anläggningsfrågan. I samband med Idrottens dag kommer vi också att lansera årets gymnastikkommun. I juli åker ett antal föreningar på EUROGYM, och i slutet av månaden och i början av augusti arrangerar vi Hoppreps- VM i Malmö med Kämpinge GF som arrangörsförening, det blir ett arrangemang och evenemang att se fram emot! Avslutningsvis önskar jag Emma Larsson ett stort lycka till på OS i Rio!

Trevlig sommar och alltid väl mött!

Publicerad: 2016-06-15

UPPTÄCK MER