Export från SportAdmin till IdrottOnline

I slutet av 2015 tecknades ett avtal mellan SportAdmin och Gymnastikförbundet, vilket syftar till att förenkla administrationen för de gymnastikföreningar som använder sig av SportAdmin.

Det tekniska arbetet för denna integration har fortskridit sedan dess och export av medlemmar och närvarodata kommer kunna ske automatiskt till IdrottOnline inför nästa LOK-stödsredovisning.

Läs mer om hur arbetet fortskrider hos SportAdmin.

 

Publicerad: 2016-09-12

UPPTÄCK MER