Nya infallsvinklar för landslagen

null

Nu i veckan genomfördes en workshop där förbundskaptener och landslagstränare från de olika tävlingsdisciplinerna fanns representerade. Alla deltar i ett gemensamt arbete som ska bidra till att utveckla en effektiv och hållbar handlingsplan för respektive landslag under 2017-2020 med stor fokus på parameter som påverkar en prestation.

En av deltagarna var Katja Samsonova, ansvarig för juniorlandslaget i rytmisk gymnastik. 

 – Det har varit en väldigt givande workshop och hela koncept med att ta en gemensam blick på det här ger nya infallsvinklar och andas av ett uppfriskade nytänkande, säger Katja.

Med stöd från RF Elit och i samarbete med SISU Idrottsutbildarna pågår en process där förbundskaptenerna utmanas i att se på prestation ur ett helhetsperspektiv. Hur skapar man bra förutsättningar för gymnasterna så att de kan prestera bra inte bara ur ett tekniskt hänseende, men även mentalt, socialt, taktiskt etc. Hur bidrar landslagsverksamheten till att bygga självförtroende och skapa ägarskap över och förståelse för den egna utvecklingen? Vad behöver vi säkerställa att en gymnast har med sig för att kunna prestera när det gäller som mest? Det är några av många frågor som diskuteras för att man ska nå fram till en gemensam bild och dra lärdomar från varandra.

  – Jag tycker att det hela är ett bra initiativ och hoppas att det ska ge oss förbundskaptener en gemensam syn. Jag tror att vi kan ta lärdom av varandra då disciplinerna delar många gemensamma beröringspunkter och står inför liknade problematik och möjligheter, säger Jenny Engdahl som är ansvarig för seniorlandslaget i rytmisk gymnastik och fortsätter:

 – Det är givande att lägga fokus på det mentala och sociala snarare än det tekniska som man av tradition normalt sett fokuserat på. Jag tänker också att det ligger i tiden, att man fokuserar på att maximera den egna utmaningen snarare än att eftersträva att få en viss placering eller poäng.

 

Landslagschef Jonas Juhl är nöjd med dagen och summerar det övergripande syftet med arbetet: Vi vill inte bara identifiera vad vi behöver göra men framför allt hur vi ska göra det för att hjälpa varje gymnast att nå sin fulla potential. Vi börjar arbetet på landslagsnivå på tvärs av discipliner för att kunna ta lärdomar från varandra och belysa viktiga gemensamma utmaningar. Varje disciplin är unik med sina specifika krav, men gymnasterna och ledarna som är verksamma är trots allt alla människor med (nästintill) samma förutsättningar i form av en kropp och knopp som i samspel står för prestationen i ett givet sammanhang. Likheterna är med andra ord större än olikheterna, så låt oss utvecklas tillsammans.

Vi ser inte bara detta som en utveckling av landslagsverksamheten men som ett viktigt inspel till hela vår elitverksamhet. Därför synkas arbetet med såväl utbildningsrevideringen såväl som vi i närtid förankrar arbetet med  kommittéer och föreningar med aktiva på elitnivå. I slutändan är det i föreningen, under varje träningstillfälle,  95% av landslagsverksamheten formas. Vi hoppas med detta projekt att kunna vara ett starkt stöd till alla gymnaster och ledare så att vardagen underlättas och vi tillsammans bidrar det bästa vi kan till gymnasternas framgång och lyfter Svensk Gymnastik till nästa nivå.

 

Publicerad: 2016-09-14

UPPTÄCK MER