Medicinskt stöd – vill du vara med och påverka?

Arbetet med att utveckla medicinskt stöd är i fullgång. För att få tag i fler kompetenser på området skapas nu ett nätverk.

Vad händer inom medicinskt stöd just nu?

I augusti påbörjade Gymnastikförbundet ett projekt inom området medicinskt stöd. Projektet är en del av det pågående utvecklingsarbetet och leds av projektledare Åsa Ekdahl. Arbetet syftar till att säkerställa att förbundet kan möta upp de behov som finns av medicinsk support, både vid skada och genom ett systematiskt skadeförebyggande arbete kring våra gymnaster. Arbetet är inne i en fas där det pågår en kartläggning av upplevda behov inom det medicinska området samt en inventering av vilka medicinska resurser som finns i landet. Tillsammans med förbundets försäkringsmäklare Pensum ses befintligt försäkringsskydd över och vi undersöker om det kan utvecklas ytterligare.

Vill du vara med och påverka utvecklingen av det medicinska stödet

En viktig hjälp i arbetet är Gymnastikförbundets regioner. Genom regionerna har vi skickat ut en förfrågan till alla föreningar med tävlingsverksamhet. Förhoppningen är att få tag i fler kompetenser ute i landet som har intresse av att ingå i ett kommande medicinskt nätverk. Vi hoppas nu att ni som har tävlingsverksamhet hörsammar mailutskicket och tar er tid att svara på hur det ser ut i just er verksamhet. Ju fler svar vi får in desto tydligare bild kan vi få av hur landets behov ser ut.

Vill du vara med och bidra till utvecklingen av medicinska frågor i nätverk? Och/eller är du kopplad till förening eller vårdinrättning som du tror kan bidra i frågan? Hör mer än gärna av dig direkt till projektledaren Åsa Ekdahl asa.ekdahl@gymnastik.se

 

Publicerad: 2016-11-06

UPPTÄCK MER