Riksidrottsnämnden avslår överklagan om uteslutning

null

Vid möte den 6 december 2016 har Riksidrottsnämnden, RIN, beslutat att avslå överklagan och därmed gå på Gymnastikförbundets linje om att utesluta de två föreningarna ”Rysk Gymnastikförening” och ”Rysk Gymnastikklubb i Stockholm” som medlemmar i Gymnastikförbundet.

 

– Inom gymnastiken har vi kommit överens om hur föreningar ska drivas och hur träning ska gå till och om någon förening inte lever upp till de överenskommelserna ska de inte finnas kvar inom gymnastiken. Att utesluta en medlemsförening från förbundets verksamhet är mycket ovanligt. Men det är bra att ärendet nu har hanterats av RIN och att de har kommit fram till samma beslut som vår styrelse, säger Johan Fyrberg, generalsekreterare Gymnastikförbundet.

Bakgrund till beslutet

Den 20 september 2016 uppmärksammades Gymnastikförbundet på att en av de anslutna föreningarna uppvisat ett oacceptabelt beteende. I samband med föreningens träningar hade det förekommit olämpliga träningsmetoder, vilka strider emot gymnastikens värdegrund, uppförandekod och utvecklingsmodell med tillhörande nyckelfaktorer.

Gymnastikförbundet såg allvarligt på det inträffade och vidtog en rad åtgärder, bland annat en varning till föreningen och en polisanmälan. Föreningen stängdes av från att nyttja lokalerna i de två kommunerna där det bedrevs verksamhet.

Vid granskning visade det sig att verksamheten bedrivits i två föreningar där stora brister kring föreningsmedlemsskapet framkommit. Detta har tidigare påtalats och Gymnastikförbundet har erbjudit hjälp och stöd men utan åtgärd från föreningarna.

– Det är på formella föreningsjuridiska grunder som föreningarna utesluts. Detta påvisar vikten av att säkerställa att föreningar följer de demokratiska spelreglerna. De är inte svåra att uppfylla, men desto viktigare om det dessutom visar sig att andra problem framkommer, exempelvis när det gäller träningen, kommenterar Johan Fyrberg.

Inledningsvis tog Gymnastikförbundet beslut om att överväga uteslutning, något som också meddelats till föreningarna, därefter och i samband med ett extra möte i Gymnastikförbundets styrelse beslutades att utesluta de två föreningarna, som har sin verksamhet i Stockholmsområdet, från och med den 11 oktober 2016.

Föreningarna överklagade beslutet till RIN, vilka tog beslut idag.

Om Riksidrottsnämnden (RIN)

Riksidrottsnämnden är idrottens egen "högsta domstol".
Till RIN kan du överklaga beslut i bestraffningsärenden och andra beslut tagna i respektive specialidrottsförbund. RIN fungerar också som en andra instans i dopingärenden där dopingnämnden är första dömande instans.

Har du frågor, hör av dig till Johan Fyrberg, johan.fyrberg@gymnastik.se, 08-699 64 94.

Publicerad: 2016-12-07

UPPTÄCK MER