Stärk utvecklingskraften i din förening

Idrottslyftet är ett bidrag alla föreningar kan söka för att stärka utvecklingskraften i den egna föreningen.

Varje år betalas ca 6Mkr till olika projekt och aktiviteter i Gymnastikförbundets föreningar. Man kan söka stöd till större utvecklingsprojekt, förundersökning/projektering vid etablering av gymnastikanpassade lokaler, redskap/material, ledarutbildningar, ledarrekrytering och utvecklingsprojekt med fokus på att utveckla föreningsmiljön. 


Sökområdena för 2017 är nu beslutade, från och med måndagen 16 den  januari kan ni söka medel för 2017.  

Publicerad: 2016-12-09

UPPTÄCK MER