Tack för ett strålande år!

Jag har nu varit generalsekreterare i nästan två år och det har varit en fantastisk tid där jag haft förmånen att träffa många engagerade föreningar, gymnaster, ledare och förtroendevalda.

Svensk Gymnastik i en spännande fas

Svensk Gymnastik tar nya och fler kliv i den fortsatta utvecklingen. Gymnastikföreningarna är motorn i utvecklingen och de som skapar förutsättningar för att ta hand om det intresse som finns bland så många. Det handlar om att vara och bli en del av gymnastiken. Det är drivkrafter som förklarar den tillväxt som nu skjuter fart. Vi är snart 250 000 medlemmar. Det är häftigt!

Utvecklingsprojekt under 2017
Stöd och service till regioner, kommittéer, föreningar, råd med flera utgör grunden i förbundets verksamhet men också förutsättningen för att också driva ett framåtriktat utvecklingsarbete.
Gymnastikförbundet kommer under kommande år att hantera ett antal utvecklingsprojekt. Exempel på projekt som skall hanteras/stödjas under kommande år är;

  • Tydligt definiera Gymnastikförbundets roll i anläggningsfrågan, samt ta fram angreppssätt kring ändamålsenlig utrustning i kommunala lokaler
  • Utarbeta en strategi för "träna för ett aktivt liv"
  • Arbete med barngymnastikens utveckling
  • Gymnastikförbundets roll i relation till skolan och grundmotorisk träning
  • Revidering av utbildningssystemet
  • Utveckling av det medicinska området, som handlar om att bättre kunna möta behov av medicinsk support vid skada men också hitta fram till insatsområden när det gäller det skadeförebyggande arbetet i föreningar och för gymnaster.

Alla dessa områden kommer ni få veta mer om framöver!

Attraktiva mötesplatser
Under de senaste två åren har vi genomfört såväl Gymnastikforum och Förbundsmöte och det är glädjande att allt fler väljer att delta på dessa mötesplatser. Även våra regioner arbetar aktivt med mötesplatser och vittnar om fint deltagande och fina utvärderingar av dessa. Ett viktigt evenemang nästa år blir höstens Gymnastikforum (6-8 oktober), där vi hoppas kunna både inspirera och inhämta kunskaper om och kring nästa steg i utvecklingen av Svensk Gymnastik.

Vi lär oss från tävlingsverksamheten och sprider kunskapen vidare
Landslagsverksamheten kommer att arbeta vidare i enlighet med fokusområdet "långsiktiga och hållbara landslag" där vi nu tar kliv att inom respektive landslag och mellan landslagen, konkretisera strategin för tävling och det prestationsbegrepp som vi arbetar med. Landslagsverksamheten är inte en isolerad verksamhet utan de viktiga erfarenheterna som landslagsverksamheten genererar, tas också vidare till föreningar, bland annat under den kommande utvecklingshelgen i januari. Läs mer; http://gymnastik.se/Tavling/Utvecklingshelg20-22januari2017/

Stort tack!
Vi är många som arbetar tillsammans inom Svensk Gymnastik och det är så många som jag vill tacka för det oerhört fina arbete ni gör. Så stort tack till alla ledare, föreningar, gymnaster, förtroendevalda, strategiska partners, sponsorer, associerade förbund, Lillsveds Folkhögskola, utbildare, anställda på det nationella kansliet och i våra åtta regioner. Tillsammans gör vi gymnastiken starkare och bättre för varje dag som går.

God Jul och Gott Nytt År!

Johan Fyrberg

Publicerad: 2016-12-14

UPPTÄCK MER