Gymnastikförbundet svarar på debattinlägg

Idag publicerades en artikel på Expressens hemsida, där gymnastiken uppmärksammades.

Läkaren Klas Östberg och den fd hockeyproffset Börje Salming skrev i dag en debattartikel i Expressen. Artikeln kan du läsa här.

Johan Fyrberg valde att svara på inlägget, vilket du kan läsa här:

Gymnastiken arbetar för barnens bästa

Inga barn, unga eller vuxna ska fara illa inom sin idrott. Vi vill att alla aktiva ska känna en glädje i sin träning och då är trygghet och säkerhet av yttersta vikt.

2011 påbörjades en extern granskning av gymnastiken. En jobbig och i vissa fall smärtsam läsning. I kölvattnet av granskningen genomfördes en oberoende utredning. Utredningen visade bland annat att det fanns problem inom ledarkulturen och med hjälp av ett gediget arbete initierades en mängd förbättringsåtgärder, vilka vi har implementerat och löpande kommunicerat kring.

Jag ser att de strukturer och signalsystem vi byggt upp inom gymnastiken fungerar. Vi har medlemmar, tränare och aktiva som agerar när något inte står rätt till. Det är jag stolt över. Det har exempelvis lett till att en förening, som inte levde upp till våra nya och tydliggjorda krav, nu i november uteslöts från Gymnastikförbundet, en unik händelse inom idrottsrörelsen.

Gymnastikförbundets styrelse har också beslutat att utifrån våra erfarenheter, skriva en motion till Riksidrottsmötet i maj 2017. Den kommer handla om en gemensam etisk kod för hela idrotten där överträdelser kan bestraffas, förslag att införa en Idrottsombudsman samt förlängd preskriptionstid.

Jag vill också bemöta några punkter i Klas Östbergs och Börje Salmings artikel. Ja, utredningen visade att det fanns fall där unga gymnaster farit psykiskt illa. Det är helt oacceptabelt, vi känner stor sympati med dem och försöker stötta de som drabbats. Men jag vet också att de allra flesta inom vår verksamhet mår bra, utvecklas och växer med sin satsning. Jag säger inte att vi är felfria men jag säger att vi aldrig kommer sluta arbeta med de här frågorna. Det är ett arbete som pågår hela tiden och ni är båda två varmt välkomna till vår "Utvecklingshelg för föreningar med elitverksamhet" nu i januari, där den här typen av frågor är en integrerad del av programmet.

Johan Fyrberg, generalsekreterare Gymnastikförbundet

Publicerad: 2016-12-19

UPPTÄCK MER