Prestation – mer än bara teknik

– Den som vill ska ha en möjlighet att kunna nå sin fulla potential. Så inledde Johan Fyrberg utvecklingshelgen för föreningar med elitverksamhet.

Nästan 200 personer med olika roller och från alla våra tävlingsdiscipliner samlades för en gemensam konferens med elitverksamheten i fokus. Med på konferensen fanns föreningar (tränare, styrelser och sportchefer), medicinskt kunniga, landslagsledningarna, anställda på Gymnastikförbundet och kommittéer.

Johan Fyrberg och Anna Iwarsson som inledde helgen uppmanade deltagarna att utmana och ta in kunskap från varandra, men också att vi inom gymnastiken ska plocka in kunskap och inspiration utifrån.Johan Fyrberg, generalsekreterare och Anna Iwarsson, ordförande, delade under helgen med sig av sina erfarenheter från elitidrotten.

Att uppnå sin fulla potential

En första utblick stod Johan Fallby för som delade med sig av sina erfarenheter från forskningen, sin elitkarriär inom pingisen och sitt arbete med talangutveckling i fotbollsklubben FC Köpenhamn.

Han beskrev tre olika spår kring träning, där den tidiga specialiseringen, inte står för den bästa vägen till varken livslångt idrottande eller resultat på elitnivå. Han beskrev istället alternativa vägar, som friskvårdsmodellen och motivationsmodellen, där leken är av avgörande betydelse för att idrottarna ska nå sin fulla potential oavsett om det handlar om träna genom hela livet eller en elitsatsning.

– Jag tror inte att man kan se på en elvaåring om han eller hon blir bra. Låt istället så många som möjligt vara med så länge som möjligt och träna i en så bra miljö som möjligt, summerade Johan.Att man ska träna 10 000 timmar för att bli en landslagsidrottare beskrev Johan som en myt. Fokusera istället på innehållet i träningen och att skapa en miljö där idrottarna känner sig trygg att prestera. Här på bild med Jonas Juhl, landslagschef.

– Jag hoppas att jag bidrog med att vända på några stenar och att ifrågasätta ett par mytbildningar och att jag kunde bidra med att förmedla kunskaper från forskningen. När jag har tittat igenom de dokument och det arbete som har påbörjats inom gymnastiken så ser jag att det är ambitiöst och att det verkligen finns en tanke bakom. Så det ska bli spännande att följa er utveckling, avslutade Johan Fallby.

Även om Johan Fallby inte tar sin utgångspunkt i gymnastiken så var det tydligt hur relevant Johans budskap var hos alla deltagare genom antalet referenser som gjordes till budskapen under helgen. Hänvisningar hördes från många håll, såväl från deltagare som kommittéledamöter och landslagsledningar.

Landslagens arbete framåt

Dag två inleddes med en beskrivning av de svenska landslagen och hur de har utvecklats över tid. Positivt är att vi ser en trend med att fler är med i landslagen och att gymnasterna blir allt äldre – de fortsätter sin elitsatsning allt längre jämfört med tidigare. Däremot visar en enkät att vi inom gymnastiken behöver arbeta mer med vår talangutveckling för att inte välja bort gymnaster i allt för tidig ålder.

Prestationsbegreppet i fokus under helgen

Ett genomgående tema under helgen har varit ett vidgat prestationsbegrepp, där Jonas Juhl guidade deltagarna genom modellen. Det handlar om att inte bara se prestation som ett poängmässigt resultat som uppstår som följd av en teknisk nivå, utan att se prestation som en summering av flera delar:

  • Tekniska förmåga
  • Förmåga att utföra (Mentalt)
  • Förmåga att disponera (Taktiskt)
  • Förmåga att fungera i relationer (Socialt)
  • Identifierande med gymnastiken (Kulturellt)
  • Förståelse för värdet av föreningen/förbundet (Kontextuellt)

Landslagsledningarna är mitt inne i en process där de arbetar tillsammans över disciplingränserna. De har påbörjat ett arbete där de har skattat sin kompetens inom de olika områdena samt gjort en viktning av betydelsen av området. Till detta har ytterligare en dimension lagts till - var olika frågor behöver arbetas mest med – i föreningen eller i landslag och just nu läggs en plan för hur respektive landslag ska jobba med förbättringsåtgärder.Landslagsledningen på plats och delade med sig av sin erfarenhet och hur verksamheten planeras framåt.

– Det här synsättet ställer stora krav på oss som tränare. Vi som har erfarenhet behöver därför dela med oss till yngre tränare och samtidigt själva vara beredda på att ta in hjälp från andra, kommenterade Sebastian Melander, förbundskapten kvinnlig artistisk gymnastik.

Under eftermiddagen genomfördes tre workshops där prestationsbegreppet diskuterades utifrån tre olika perspektiv, medicinskt, tränare och styrelse/sportchefer.


Mycket tid för samtal och erfarenhetsutbyte under helgen.

Ur gymnastens perspektiv

En mycket uppskattad del av helgens program stod våra gymnaster för. För att få in de aktivas perspektiv och inte bara prata om dem, hade fem landslagsgymnaster bjudits in. Måns Åberg (trampolin), Petra Lindgren (rytmisk gymnastik), Nicole Wanström (kvinnlig artistisk gymnastik), William Broman (manlig artistisk gymnastik) och Jacob Melin (truppgymnastik) berättade om sina erfarenheter och utmaningar under karriären. Bland de många personliga och ärliga exemplen tydliggjordes bland annat vikten av att befinna sig i ett socialt sammanhang, inte minst under perioder då det är tuffare både mentalt och fysiskt.


Fem modiga individer som är en del av det svenska landslaget i gymnastik.

Medicinska frågor i utveckling och utbildningssystemet revideras

Sedan i augusti 2016 har projektet för medicinskt stöd varit igång. Arbetet leds av Åsa Ekdahl på Gymnastikförbundet och finansieras via Pensum, Svedea och Riksidrottsförbundet. Syftet med projektet är att "Utifrån våra antagna riktlinjer för svensk landslagsgymnastik – långsiktig och hållbar, och vår antagna strategi för tävling, bygga upp en systematik kring det medicinska stödet inom Gymnastikförbundet och då elitgymnastiken specifikt."

Deltagarna fick under helgen ta del av hur arbetet går vidare inom områden som försäkringsskydd, skaderegistrering och bildandet av en medicinsk kommitté.Åsa Ekdahl och Ellen Fernandez från Pensum, som är en av våra sponsorer som är en del av Svensk Gymnastiks utveckling.

- Idag har vi ett nätverk med cirka 70 personer som är intresserade och stöttar med sin kompetens kring frågorna. En medicinsk kommitté är på väg att bildas och om du vill engagera dig hör av dig till mig, säger Åsa Ekdahl.

Allt hänger ihop och utbildning är en avgörande faktor kring hur vi ska utvecklas och förändras. En del av helgen handlade därför om den utbildningsrevision som just nu pågår, vilken presenterades av Ulf Andersson och Siri Åbrandt på Gymnastikförbundet.

– Jag ser en tydlig koppling mellan prestationsbegreppet och hur våra tränare ska utbildas. Utvecklingsmodellen, med tillhörande nyckelfaktorer, är ju antagen sen ett par år tillbaka och det är viktigt att våra ledare är medvetna om att vi tagit till oss av detta i det kommande utbildningssystemet, säger Ulf Andersson på Gymnastikförbundet.

Therese Alshammar knöt ihop helgen

Efter att ha ägnat söndagens förmiddag till att lyssna kring hur de olika landslagen planerar sin verksamhet framåt och hur kommittéerna kommer arbeta med utveckla sin disciplin avslutades helgen med att simmaren Therese Alshammar berättade om sin karriär. Med 6 OS, 73 internationella medaljer och 14 världsrekord och en nyligen avslutad simkarriär i en ålder av 39 år hade hon givetvis en mängd erfarenheter att dela med sig av kring motivation och prestationsmiljöer.Ett genomgående tema genom Therese Alshammars karriär har varit att hon hela tiden har sökt sig vidare till miljöer där hon trivs.

– Vill ni ha ett råd så är det att lägga fokus på processmålen. Gör träningen rolig och lägg stor vikt på vardagen och gör den intressant och utvecklande. Den delen kan alla jobba med, både tränare och den aktive, summerade Therese.

Nu blickar vi framåt

¨
Glädje och möten, en del av en lyckad Utveckllingshelg!

– Jag tycker att helgen har varit grym. Den har gett oss energi och självförtroende att jobba vidare med strategi tävling och prestationsmodellen. Nu drar ett arbete igång med att hitta roller och konkretisera planer. Vi är i en utvecklingsfas och det kommer givetvis uppstå meningsskiljaktigheter och konflikter längs med vägen. Men helgen innebär ändå att vi har en samsyn kring det övergripande och ett mandat att jobba vidare, vilket känns oerhört stimulerande. Jag vill avslutningsvis tacka för en fin helg och jag hoppas att vi som ledare har fått med oss några verktyg för att även vi ska kunna nå vår fulla potential, avslutar Johan Fyrberg.

Presentationer och sammanfattningar läggs upp löpande.

 

Publicerad: 2017-01-23

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer