Catea investerar i Svensk Gymnastik

null

Gymnastikförbundet och investmentbolaget Catea Group/Catea Invest har inlett ett nytt samarbete. Det är ett omfattande avtal som har tecknats, vilket innebär att Catea under en fyraårsperiod stöttar Svensk Gymnastik som helhet med ett specifikt fokus på manlig artistisk gymnastik. Värdet på avtalet uppgår till en miljon kronor per år, totalt fyra miljoner kronor.

Samarbetet skapar möjligheter för landslagsgymnaster att nå sin fulla potential
Avtalet består av två delar där Catea blir såväl förbundssponsor till Gymnastikförbundet som huvudsponsor till landslaget i manlig artistisk gymnastik. Tidshorisonten på avtalet sträcker sig fram till utgången av 2020, där processen mot ett OS i Tokyo är ett stort mål. Samarbetet medför att landslaget, som har stora ambitioner, kan göra extra satsningar inom områden som kommer att bidra till att fortsätta bygga ett framgångsrikt landslag. Prestationsmiljöer, samt en möjlighet för landslagsgymnasterna att kunna satsa på sin idrott står i centrum för arbetet framåt, med fokus på följande områden:

 • Individuella stöd och ekonomisk trygghet för gymnasterna
 • Ökad medicinsk support, till exempel inom fysisk preparation, sjukgymnastik och mental träning
 • Tillgång till tränarresurser och mer optimala träningsförhållande
 • Tävlingar och läger

– Samarbetet känns oerhört spännande och vi är stolta över att få vara med och bidra till att landslaget i manlig artistisk gymnastik nu får ökade möjlighet att nå sina mål, säger Sten Schröder, vd på Catea Group och initiativtagare till samarbetet.


Nytt sponsoravtal mellan Gymnastikförbundet och Catea. På bilden från vänster: Hans Westin, Sten Schröder, Suzanne Lundvall (Gymnastikförbundets styrelse) och Johan Fyrberg (GS Gymnastikförbundet)

Samarbetet bidrar till utveckling för Svensk Gymnastik
Den andra delen av samarbetet handlar om att Catea som förbundssponsor till Gymnastikförbundet är med och utvecklar gymnastiken i stort.

– Landslagsgymnastiken är många gånger en motor inom den idrottsliga utvecklingen och ett stort förändringsarbete pågår. Cateas engagemang kan på ett mycket fint sätt bidra till den utvecklingsprocess som redan initierats inom Svensk Gymnastik, säger Johan Fyrberg, generalsekreterare på Gymnastikförbundet och fortsätter:

– Vi är otroligt glada över samarbetet. De kommer ge en mycket kraftig energiinjektion till manlig artistisk gymnastik. Jag hoppas också att det öppnar upp för fler externa samarbeten inom fler områden framöver.

Genombrott för Svensk Gymnastiks attraktionskraft
Gymnastikförbundet har många fina partners, där vissa av dem har varit med under en lång tid. Det visar att man vill vara med och associeras till Svensk Gymnastik, samtidigt som man vill bidra till utvecklingen av Svensk Gymnastik på flera olika sätt. Avtalet med Catea är ett exempel på det. Andra exempel i närtid är det avtal som tecknats med Pensum, där de är med och sponsrar gymnastiken som helhet och är en grundförutsättning att utveckla området inom det medicinska stödet.

Sponsorer och partners till Svensk Gymnastik är:

 • Catea
 • Folkspel
 • LEG
 • Le Zie
 • Pensum
 • Rantzows Sport
 • Scandic
 • Stadium
 • Svedea
 • Vera Sport

Publicerad: 2017-01-30

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer