Dags att lämna in årsrapporten

I dagarna har alla föreningar fått mail och brev kring årsrapporten, vilken ska skickas in senast 1 april.

Genom en korrekt årsrapportering kan Gymnastikförbundet följa och rapportera hur många medlemmar vi totalt är inom gymnastiken. Enligt 2015 års siffror är vi totalt 245 000 aktiva. Det är en uppåtgående trend och det är glädjande siffror för Svensk Gymnastik, i en tid när de flesta andra idrotterna tappar.

Alla föreningar har skyldighet att föra ett aktuellt medlemsregister, vilket är underlag för Gymnastikförbundets fakturering. Det är också ett underlag för röstlängden vid Gymnastikförbundets förbundsmöte och regionernas årsmöten.

Att ha ordning på antalet medlemmar är också viktigt när föreningen själv söker bidrag hos kommunen och dess bidragsgivande organ.

Senast den 1 april ska rapporten vara inne.

 

Publicerad: 2017-02-16

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer