Thore Brolin – hedersmedlem i FIG

I dagarna har Thore Brolin tilldelats internationella gymnastikförbundets (FIG) hedersmedalj. Medaljen delades ut på Olympiska museet i Lausanne.

Thore Brolin har fram till kongressen i Tokyo i oktober 2016 varit medlem i FIGs Appeal Tribunal. Han fick hedersomnämnandet som tack för sina betydelsefulla insatser för den internationella gymnastiken.

FIGs ceremoni, Transfer of Power, ägde rum den 24 februari och var avslutningen på ett tre dagar långt styrelsemöte under ledning av den nya presidenten i FIG, Morinari Watanabe. Ceremonin kan ses som en brygga och ett kunskapsöverförande från tidigare till nya medlemmar i FIGs olika kommittéer.


Foto: FIG. Bild från ceremonin där medaljer och hedersmedlemskap delades ut. Thore Brolin, näst längst till höger i bild.

Thore Brolin är fortsatt ordförande i Gymnastikförbundets Juridiska nämnd.

Läs mer om mötet i Lausanne här

Publicerad: 2017-03-07

UPPTÄCK MER