Juniorlandslag i truppgymnastik

I helgen tog Gymnastikförbundets styrelse beslut om att införa juniorlandslag i truppgymnastikens dam, herr och mixedklasser. Det innebär att Sverige från och med JEM/EM 2018 kommer att representeras med landslag för både juniorer och seniorer.

Bakgrund
Processen och diskussionen kring juniorlandslag i truppgymnastik är inte ny, utan har pågått till och från sedan uppstarten av nuvarande landslagssatsning 2011. Beslutet som fattades i helgen följer och bygger på rekommendationer från tidigare landslagserfarenheter samt aktuella inspel från Utvecklingshelgen för föreningar med elitverksamhet som genomfördes i januari. Till detta kommer också dialogmöten med föreningsrepresentanter under mars månad. Stödet för ett juniorlandslag under dessa träffar har varit entydigt positivt.

De primära anledningarna att införa juniorlandslag är:

  • Att bättre kunna förbereda gymnaster för seniorlandslagsverksamhet och under processen nå fler tränare och ledare med ett långsiktigt tänk kring prestationsutveckling.
  • Erbjuda svenska truppgymnaster tävling på lika villkor som övriga länder under JEM.
  • Genom ovanstående fasthålla och befästa Sveriges position som ledande inom den internationella truppgymnastiken (teamgym).

Vad innebär det?
Beslutet innebär ett införande av landslag i juniormixed, juniortjejer och juniorkillar som komplement till de nuvarande landslagen på seniorsidan. Det medför att Sverige på EM/JEM 2018 representeras med landslag i samtliga klasser för både junior och senior, totalt sex lag.

- Målet med landslagssatsningen är i första hand utvecklingsorienterat och fokuserat på gymnasternas insats och lärande. Resultatet på själva tävlingen är sekundär och enbart en effekt av insatsen som görs. Egentligen är det ingen skillnad på det om vi jämför junior- och senior, men vi är mycket uppmärksamma på att juniorgymnaster inte har samma erfarenhet och mogenhet som seniorerna. Därför väljer vi också att forma upplägget för junior lite annorlunda för att bättre kunna ta höjd för detta, säger landslagschef Jonas Juhl Christiansen.

Hur skiljer juniorsatsningen sig från senior?
Till junior mixed kommer gymnaster och ledare primärt komma från områden i Syd/Väst/Sydost. För kill- och tjejlaget gäller samma upplägg men här med gymnaster och ledare från Mellansvenska/Öst/Uppsvenska/Mitt/Norr. Uppdelningen har gjorts med utgångspunkt i en analys av potentiella gymnasters geografiska spridning samt utifrån en princip om att underlätta genomförandet, skapa möjlighet för mer frekventa träffar och uppföljningar, förbättrade möjligheter för dagläger, samt att samlingar innebär kortare restider, med mera.

- Gränsdragningen mellan regionerna är inte definitiv, men är en utgångspunkt vid uttagningen till slutgiltiga lag. Vi kommer inte att "toppa" något av de tre lagen i syfte att maximera resultaten på JEM. Vår fokus är att bidra till att samtliga inblandade, både gymnaster och tränare, oavsett geografisk utgångspunkt ges bra förutsättningar för att utvecklas utifrån ett långsiktigt perspektiv. Medverkan i ett juniorlandslag och på junior-EM är ingen slutdestination, det är ett steg på vägen framåt, säger Jonas.

Juniorsatsningen kommer att inkludera en större bruttotrupp än motsvarigheten för seniorer och en tätare dialog med föreningstränare. Att landslag och föreningar tillsammans bidrar bäst möjligt till en positiv, utvecklingsorienterad och trygg miljö, har stor fokus inom både junior- och seniorgruppen.

Vad händer nu?
Arbetet med att färdigställa uttagningskriterier och procedur för denna, samt att tillsätta landslagsorganisationen för såväl senior som junior pågår intensivt. Redan nu är det klart att möjligheten att söka till landslagen gäller för gymnaster födda 2003 eller tidigare (dispens ej möjlig), att ansökningsförfarandet sker genom att skicka in video samt att första bruttotruppsträffen för såväl junior- som seniorgymnaster kommer att genomföras 7-10 augusti 2017 på Lingvallen i Ängelholm.

Detaljerad information förväntas senast i mitten av april och kommer då att publiceras här på hemsidan.

- Jag inte nog understryka vikten av att som förening fortsatt fokusera på hela gruppen och lagets utveckling på hemmaplan och inte rikta in fokus enbart på potentiella landslagsgymnaster, samtidigt som de självklart ska erbjudas ett bra stöd. Det är enbart på det sätt att vi kommer kunna lyckas långsiktigt, avslutar Jonas.

Läs tidigare artikel kring landslaget i truppgymnastik Trupplandslaget 2016! Här på en av samlingarna på Bosön i Stockholm. 

Publicerad: 2017-04-06

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer