Gymnastics for All – även i den olympiska rörelsen

Från Internationella Gymnastikförbundet (FIG) har vi två utsedda personer som bidrar i det arbetet - Margaret Sikkens Ahlquist och FIG:s nya President Morinari Watanabe.

Margaret är ordförande för FIG's Gymnastics for All Committee och sitter sedan år 2000 i IOK:s kommission Sport and Active Society. Kommissionens arbete består bland annat av att bevaka och främja att allt fler idrottar samt att tillgången till idrott är en rättighet för alla och speciellt för unga.

Vad gör ni i kommissionen?
- Sport and Active Society är den största kommission och vi träffas fysiskt en gång om året. Däremellan är det e-postinformation och andra eventuella uppdrag. Jag har till exempel varit med och förberett fördelningen av olika bidrag som IOK delar ut. Då är det en massa ansökningar som ska läsas, möten via internet och sedan rapportskrivning, berättar Margaret.

Morinari Watanabe, som sedan 1 januari 2017 är FIG:s nya President sitter med i kommissionen Women in Sports, vilket är en ny utnämning för i år.FIG:s nya President Morinari Watanabe. 

Bred representation i kommissionerna
IOK har idag ett 30-tal kommissioner och de utgörs i huvudsak av de 115 ledamöter som finns inom rörelsen. De är fördelade enligt nedan:

  • 70 individuella ledamöter
  • 15 aktiva idrottare
  • 15 representanter från internationella förbund
  • 15 representanter från nationella olympiska kommittéer

- Det är intressant och utvecklande att komma in i IOK-världen och det är en stor grupp med kloka människor man har runt omkring sig. Det råder en lättsam och trevliga atmosfär oavsett om man har prinsessor, kronprinsar eller OS-medaljörer i gruppen, berättar Margaret.

Alla IOK kommissioner har en rådgivande funktion och måste nu följa det som antagits i Agenda 2020. Den olympiska agendan 2020 befäster att idrott i samhället är viktigare än någonsin och att erbjuda idrott borde vara något som alla länder runt om i världen förstår och uppskattar värdet av. Det är alltså inte bara olympiska medaljer som är viktiga utan uppbyggnaden av en nationell idrott från bas till topp.

Gymnastics for All - med stora möjligheter att påverka
FIG:s Gymnastics for All är en aktiv kommitté och flera av ledamöterna har uppdrag inom den olympiska rörelsen. Detta befäster gymnastikens roll inom OS. Gymnastiken är inte bara en av de sporterna som har funnits med på OS-programmet sedan starten, utan har också en viktig roll utanför tävlingsarenorna med kopplingar till uppvisningar, event och träning.

- Det är lite kul att "min" FIG-kommitté är den med flest aktiva inom de nationella olympiska kommittéerna, där vi har representation i Danmark, Slovakien och Portugal. Övriga kommittéer inom gymnastiken ser nog på oss med avund!, avslutar Margaret med ett skratt.

Läs mer om uppdragen i IOC på FIG:s webb.
Läs mer om Gymnastics for All här. 

Publicerad: 2017-04-27

UPPTÄCK MER