Svensk Gymnastik fortsätter sin fina utveckling

Det är dags för årets tredje reflektion från generalsekreterare Johan Fyrberg, denna gång i skriftlig form.

Kanske upprepar jag mig själv, men vilken fin utveckling vi är inne i! Allt fler vill bli en del av gymnastiken och identifiera sig med oss. Det senaste beviset på det hittar jag i Centrum för Idrottsforsknings senaste rapport ”Statens stöd till idrotten – uppföljning 2016”. Det är en gedigen läsning som vittnar om att idrotten som helhet tappar i antal deltagartillfällen men där gymnastiken sticker ut i positiv riktning. Nästan alla stora idrotter tappar i antalet medlemmar och aktiva timmar. Men inte gymnastiken. Under perioden 2010 till 2015 har antalet deltagartillfällen vuxit med 42 procent, parallellt med Gymnastikförbundets medlemstillväxt så är det ett tydligt tecken på aktivitetsnivån i gymnastikföreningarna. Det gläder och skapar stolthet, men för också med sig en respekt inom idrotten.

 

Med storlek kommer också ansvar och det tycker jag vi visade på Riksidrottsmötet där vi tog en mycket aktiv roll inom det etiska området. Gymnastikförbundets motion bildar ramverket för hela idrottens fortsatta värdegrundsarbete. Mer om RIM kan du läsa här.

 

Vi har också haft en härlig start på tävlingsåret och vi är nu halvvägs igenom våra nationella mästerskap och har hittills korat våra nya svenska mästare i hopprep, aerobic gymnastics, rytmisk och manlig artistisk gymnastik. Många av våra vinnare var förstagångsmästare och det visar på en bredd och utveckling på vår allra högsta topp. Flera av de som tog medaljer har dessutom passerat 20-årsstecket vilket också visar på en fin uthållighet. Nu ser vi fram emot de sista tävlingarna under SM-veckan då truppgymnastiken, trampolin/DMT och kvinnlig artistisk gymnastik kommer göra upp om medaljerna. 

 

I direkt anslutning till SM-veckan i Borås startar politikerveckan i Almedalen. Gymnastiken kommer som vanligt ha ett prova-på-område i parken i regi av region Öst samt fortsatt arbeta med att påverka inom området kopplat till anläggningar. Vi gör detta tillsammans med Riksidrottsförbundet. RF har ett antal områden som de kommer driva inför valet 2018 och anläggningar är ett sådant område. Här är gymnastiken ett av förbunden som RF kommer jobba tätt med. Det känns bra, då jag vet att detta är en oerhört angelägen fråga för nästan alla föreningar. Tillsammans hoppas vi bland annat kunna bidra till att påverka plan och bygglagen samt boverkets riktlinjer så att det skrivs in att kommunerna måste inkludera idrottsanläggningar när nya områden planeras. Ytterst så vill vi öka tillgången till träningsytor både avseende nybyggnationer men också tillgänglighet till befintliga hallar/skolsalar.

 

Hur mycket och hur fort vi får saker och ting gjorda styrs till stor del av hur vi väljer att organisera oss. Den organisationsutredning som förbundsmötet 2016 beslutade om är igång och insamlingen av material, där många föreningar bidragit, är i stort sett klar. En första återrapportering kommer att presenteras på Gymnastikforum i oktober.

 

 Ett annat organisatoriskt val är att arbeta med nationella kommittéer. Här har vi en lång tradition inom gymnastiken och det är oerhört stimulerande att höra rapporter från alla 12 kommittéer och nätverket inom det medicinska området och vad de har för ambitioner med sitt arbete framöver. Här läggs grunden för gymnastikens fortsatta utveckling kring bland annat träning i alla dess former och syften samt gymnastikens inkluderande arbete. Hatten av för er!

 

Gymnastiken utvecklas inte bara i Sverige utan även internationellt. Detta märker vi bland annat i form av de stora evenemang som planeras i form av EUROGYM och Gymnaestradan, samt verksamheten inom tävlingsområdet. Där har alla discipliner gått in i nya cykler med allt vad det innebär kring domarutbildningar och nya reglementen att förhålla sig till. FIG har också valt att på provinkludera Parkouren i sin tävlingsverksamhet. Vi har tillsammans med Parkourkommittén en nära dialog med nyvalde Presidenten Morinari Watanabe kring just detta. Vi är glada över att FIG är modiga och förnyar sig, men har framfört vår åsikt om att det ibland går lite för fort. Det är inte självklart att man inom Parkouren vill tävla eller hur tävlingsformerna ska se ut. Till det internationella arbete så hör också stora evenemang och där har som ni säkert läst Stockholms OS-ansökan för vinter OS dragits in. Gymnastiken har också tillsammans med Göteborg och Co varit involverade i en förstudie kring ett eventuellt samarrangerat EM 2022, tillsammans med bland annat simning, friidrott och golf. Då det har varit tydligt att det finns för stor osäkerhet kring de ekonomiska faktorerna har Sverige valt att dra tillbaka sin kandidatur.

 

Men två internationella evenemang har vi att se fram emot under året. Nu närmast Island Games på Gotland där den artistiska gymnastiken är representerad och senare i höst NM i truppgymnastik i Lund. Det ser vi fram emot!

 

Jag kan också meddela att vi efter ett ramavtal mellan Riksidrottsförbundet och Svenska Spel, är i slutförhandlingarna via RF och kommer inom kort att ha Svenska Spel som samarbetspart till Gymnastikförbundet. Avtalet syftar till att stödja Idrottens gemensamma strategi om att erbjuda idrott hela livet. För gymnastikens räkning så innebär det att vi tagit fram en övergripande projektplan som innebär att stödet kommer att riktas inom främst anläggningsområdet där vi ser att vi ska utöka vår kompetens inom just detta viktiga område.

 

I dagarna har vi också nytecknat ett samarbetsavtal med LEG och Rantzow Sports. Avtalet innebär att vi genom LEG/Rantzow både får en förbundssponsor och en kunskapspartner och leverantör kring redskap och utrustning, vilket vi givetvis är glada över.

 

Avslutningsvis så vill jag redan nu välkomna er till höstens Gymnastikforum som genomförs 6-8 oktober på Friends i Stockholm. Inbjudan och program kommer inom kort, men vi kommer att behandla både organisatoriska frågor, men också utmanas och inspireras både av varandra och med externa förläsare om och kring den fortsatta utvecklingen av Svensk Gymnastik.

 

Glad sommar!

Johan Fyrberg

 

 

 

 

 

Publicerad: 2017-06-07

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer