Svensk Gymnastik tar plats och Gymnastikförbundet uppdaterar sin kostym

Svensk Gymnastik har länge varit samlingsnamnet för all den verksamhet som gymnaster, föreningar, förbund, kommittéer, råd och utbildare bedriver tillsammans. Nu löper vi linan ut och skapar en logotyp och lanserar varumärket Svensk Gymnastik.

Under hösten tog förbundsstyrelsen initiativ till att genomföra en varumärkesöversyn. Efter en gedigen arbetsprocess genomförd av marknads- och kommunikationsavdelningen på förbundet kunde styrelsen därefter fatta beslut om det nya varumärket Svensk Gymnastik med tillhörande varumärkesstrategi.

Inom Gymnastikförbundet har vi idag en mängd olika varumärken och logotyper och strategin går ut på att på sikt samla all vår verksamhet under begreppet Svensk Gymnastik. Framöver kommer alla varumärken att gås igenom och utvärderas. Fyller ett varumärke en viktig funktion för att driva gymnastiken och verksamheten framåt ska det finnas kvar, gör det inte det kommer eventuellt något eller några varumärken att tas bort. Det viktiga är att de varumärken vi har ska vi jobba aktivt med att fylla med innehåll. Att ha många varumärken är dessutom kostsamt då det kräver både tid och resurser för att vårda och utveckla dem.

- Det har visat sig att vi behöver förbättra både vår tydlighet och synlighet gentemot omvärlden. Med hjälp av ett gemensamt varumärke kommer vi bättre kunna ge en samlad bild av vår identitet och vad vi står för, kommenterar Anna Iwarsson, ordförande Gymnastikförbundet.


Nya logotypen för Svensk Gymnastik.

Det första steget i varumärkesstrategin är att visualisera det vi pratat om under många år och som finns samlat i Svensk Gymnastik Vill. Varumärket har också tagit sin utgångspunkt i våra värderingar, våra mål och vad vi kommer ifrån. Logotypen och den grafiska profilen för Svensk Gymnastik känns nog bekant för de flesta.

- Vi har valt att behålla "vipp-figuren". Den är välkänd internt och har funnits med länge. Däremot har vi gett den ett lite friare uttryck som rimmar med vår gemensamma idé – rörelseglädje hela livet – och då är det inte så viktigt att det ser perfekt ut, berättar Lotta Darlin, marknad- och kommunikationschef på Gymnastikförbundet.

De grafiska elementen och färgerna som kompletterar logotypen är många och lekfulla och ska spegla den mångfald av verksamhet som finns inom gymnastiken idag.


Så här kan det se ut!

Uppdatering av Gymnastikförbundets profil

Utöver framtagandet av den nya logotypen och grafiska profilen för Svensk Gymnastik har Gymnastikförbundets logotyp fått sig en uppfräschning.

- Vi ville att de två logotyperna skulle fungera tillsammans och då valde vi att ändra den blå färgen något, samt att vi lagt till ett par färger att jobba med. Det kommer underlätta arbetet när vi gör olika material, trycksaker och digitala produktioner, berättar Lotta.

De två varumärkena ska hänga ihop, men ändå ha en tydlig skillnad mellan sig. Förbundets profil är mer strikt och korrekt. Det är också den som kommer användas i exempelvis utbildningsmaterial, tävlingsregler och officiell korrespondens. Varumärket ska förknippas med ord som långsiktighet, trygghet, professionalism, kvalitet och tydlighet.


Ny logga och exempel på hur material kan utformas.

Svensk Gymnastik är i sin tur friare i sin utformning då den omfattar en större och en rörelse som är i ständig förändring. Verksamheten i föreningarna utvecklas hela tiden, nya verksamheter tas in, gamla förändras och förbättras och synen på gymnastik breddas och förnyas. Här är det snarare ord som glädje, gemenskap, motorik, utveckling, nyfikenhet som skapar associationer. Samtidigt ska vi värna om vad vi kommer ifrån och ta med oss arvet som förenar oss oavsett om vi tränar, tävlar, hoppar mot väggar, eller på trampoliner, använder handredskap, svingar i barren eller genomför ett gruppträningspass. Svensk Gymnastik är originalet och det ska finns något för alla oavsett om du är barn, ungdom, vuxen eller senior.

Smygande lansering

Att lansera och relansera varumärken är ett omfattande arbete som tar tid, och det ska det också få göra. Därför kommer lanseringen gå etappvis. Den största skillnaden kommer att synas här på webben, som byggs för Svensk Gymnastik.

Vi kommer även efterhand se över alla våra synliga delar och uppdatera och byta ut. Delar kommer att synas redan under SM-veckan och i våra sociala och digitala kanaler. Resten tar vi efterhand. Givetvis passar den uppdaterade formen för Gymnastikförbundet också bra in i tidplanen för utbildningsrevisionen, där det är ett omfattande material som ska tas fram.

Hoppas att du giller det nya uttrycket! Har du frågor är det bara att höra av dig. Håll utkik på webben för mer info.

Publicerad: 2017-06-22

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer