Trampolinkommittén arbetar för tillväxt

Trampolin är en gymnastikdisciplin som växer. Under året har idrotten uppmärksammats rejält i media, inte minst efter att Lina Sjöberg blivit första kvinna i världen till att tävla på trippelvolt upp på DMT (Dubbel mini trampolin).

Jonas Nordfors är en annan välkänd profil som varit aktiv i media, sociala medier och är med och marknadsför trampolinsporten i Sverige.

Trampolinkommittén består idag av Thérèse Nordfors (Ordförande), Alexander Frejemark, Mats Göransson, Jenny Magnusson, Johan Ekenberg och Linnéa Ågren.

Kommittén arbetar bland annat med att:

  • samordna trampolinverksamheten på nationell nivå samt stödja regionerna i delar av dess arbete.
  • stödja landslagsverksamheten med tillsättande av domare till internationella tävlingar.
  • fördela nationella tävlingar till ansökande föreningar.
  • uppdatera disciplinens reglemente.
  • tillse att det finns en representant från förbundet på samtliga nationella tävlingar.
  • stödja utbildningsansvariga på förbundet med expertkompetens.

Inom kommittén finns en mycket bred kunskap inom disciplinen trampolin men också inom många viktiga grundpelare inom Svensk Gymnastik.

- Vi har duktiga internationella domare som kan hjälpa även andra discipliner i utvecklingen av nya domare. Vi har också duktiga utbildare inom trampolin som kan stödja andra discipliner i och vid framtagande eller anpassning av utbildningar, säger Thérèse Nordfors.

Förutom att stötta den pågående verksamheten nationellt så arbetar kommittén aktivt för att bredda kompetensen och kunskapen om användandet av trampolinen som ett pedagogiskt redskap i andra discipliner. Trampolinträning är en rolig och allsidig träning som lämpar sig bra både som tävlingsform och som träningsform.

- Vi vill också öka regionernas trampolinverksamhet genom att förenkla för nya föreningar att komma igång med träning och även efterhand öka antalet tävlingsföreningar inom trampolin. Med rätt organisation och inriktning är det även en mycket bra träning för barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter, säger Thérèse Nordfors.

Johan Ekenberg som är med i kommittén fick själv möjligheten att hjälpa barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter genom att använda trampolin. Ekenberg gjorde en enkel justering i att korta ner hopprundornas längd för barnen för att det skulle vara en lagom tid att orka hålla fokus och koncentration. En metod som verkade fungera väldigt väl.

- Föräldrar kom till mig och frågade vädjande om deras barn fick vara med och träna. De hade varit i andra sporter men blivit tillsagda att deras barn "störde" verksamheten. Med en enkel justering av hopprundornas längd så ökade barnens förmåga att behålla fokus och koncentration ganska snabbt. Detta visade sig hålla i sig även utanför gympahallen, exempelvis i skolarbetet. Det känns otroligt givande att kunna hjälpa barn och ungdomar att hitta en väg fram, speciellt när de hela tiden får höra att de bara stör en verksamhet. Här tror jag trampolinformen är både enkel, rolig och givande för barnen, säger Johan Ekenberg.

Kommittén arbetar för att inom kort hålla en inspirationsdag i södra Sverige för föreningar utan- eller med nystartad trampolinverksamhet. Inspirationsdagen bjuder in föreningstränare och styrelsemedlemmar till en fullspäckad dag där trampolinredskapets många fördelar och användningsområden visas.

Vad händer framåt? Jo, om trampolinkommittén får drömma lite en stund, så ser framtiden ut så här:

- En dröm för sporten skulle vara ett nationellt träningscenter där man kan samla olika grupper och ledare utan att det måste bokas långt i förväg för att inte krocka med andra idrotter i våra idrottshallar. Med ett träningscenter skulle vi kunna genomföra gemensamma aktiviteter för att höja kvalitén på våra tränare och träningar, avslutar Thérèse Nordfors.

Du ute i gymnastiksverige som har frågor, synpunkter eller vill vara med och påverka trampolinens utveckling i när och framtid - hör av dig till trampolinkommittén via trampolin@gymnastik.se

 

Publicerad: 2017-08-31

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer