Gymnastikförbundet kritisk mot träningsmetoder

Efter information om olämpliga träningsmetoder intensifierar Gymnastikförbundet det interna arbetet.

Under förra veckan, i slutet av september 2017, fick Gymnastikförbundet kännedom om att en ledare i en förening ansluten till förbundet uppvisat ett oacceptabelt beteende i samband med träning.

Beteendet ska enligt uppgifter ha förekommit under ett flertal år och strider emot gymnastikens värdegrund, uppförandekod och utvecklingsmodell med tillhörande nyckelfaktorer.

Gymnastikförbundet ser mycket allvarligt på uppgifterna och har vidtagit en rad åtgärder:

  • Efter samtal med föräldrar till aktiva och tidigare aktiva i den aktuella föreningen har Gymnastikförbundet polisanmält tränaren.
  • Föreningen har fått en varning, samt kallats till möte med Gymnastikförbundet med anledning av det som framkommit.
  • Kontakt har tagits med berörd kommun kring olämpligheten i träningsmetoderna.

- Det är oerhört smärtsamt att nås av de här uppgifterna och jag känner med de gymnaster som tränar och har fått träna under detta ledarskap utan att vuxenvärlden har reagerat på metoderna. Vi har ett stort ansvar mot alla de som väljer att träna gymnastik, säger Johan Fyrberg generalsekreterare Gymnastikförbundet.

Det breda arbetet kompletteras med riktade insatser

Sedan 2012 har ett omfattande arbetet bedrivits inom Svensk Gymnastik för att uppmärksamma den här typen av frågor på ett generellt plan. Nu intensifieras arbetet inom den aktuella tävlingsdisciplinen i samarbete med dess kommitté.

Förbundet och kommittén har de senaste åren genomfört ett omfattande arbete utifrån gymnastikens utvecklingsmodell och tillhörande nyckelfaktorer. Detta har bland annat genererat nya strukturer för tävling och träning.

-Vi har sedan flera år tillbaka arbetat brett med frågan och det har varit ett bra tillvägagångssätt för att lyfta frågan. Men vi behöver också arbeta mer riktat. Tillsammans med kommittén kommer vi därför arbeta än hårdare med att nå ut till våra föreningar. Vi ser hur osunda metoder reproduceras år efter år och i olika sammanhang, säger Johan Fyrberg och fortsätter:

- Jag vet att det tar tid att förändra beteenden. Att anhöriga och aktiva hör av sig är ett steg på väg, men jag blir än mer övertygad om att arbetet inte får mattas av. Det gäller också att påminna sig all vår fina verksamhet inom Svensk Gymnastik, avslutar Johan Fyrberg.

Värnar om enskildas integritet

Liksom i tidigare fall kommenterar Gymnastikförbundet inte vem tränaren är och vilken förening det handlar om. Det finns flera skäl till det, men framförallt för att säkra de aktivas integritet, men även den anmälda tränaren. Men berörda föreningar och individer är informerade om det som sker. Så har man som aktiv eller förälder i en gymnastikförening inte hört något, är den egna verksamheten inte berörd.

Har du frågor, hör av dig till Johan Fyrberg, johan.fyrberg@gymnastik.se, 08-699 64 94.

Publicerad: 2017-09-27

UPPTÄCK MER