Bidrag från RF och Svenska Spels Framåtfond

I dagarna kom besked från Riksidrottsförbundet (RF) gällande tilldelning av de olika bidrag som alla idrottsförbund har rätt till och kan söka för 2018 och 2019. Det är glädjande nyheter för gymnastiken.

Idag  har även fått glädjande besked från Svenska Spels Framåtfond.

SF-bidrag och idrottslyft

Liksom övriga förbund tilldelas Gymnastikförbundet ett SF-stöd (specialförbund), vilket baseras på en matematisk del (antal medlemmar, LOK-stöd, utbildningar, elitstöd mm). Då gymnastiken växer blir det en naturlig följd att SF-bidraget stiger. Jämfört med förra året ser vi en ökning med cirka 300 000 kronor och totalen uppgår till cirka 10.3 miljoner kronor per år.

 

Idrottslyftet, som syftar till att stärka insatser riktade mot målgruppen 7–25 år är uppdelat i ett utvecklingsstöd och ett föreningsstöd. Gymnastikens tilldelning ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, cirka 13 miljoner kronor. Det är från dessa medel som föreningar kan söka bidrag baserat på ett antal uppsatta kriterier. 

 

Stimulansstöd och landslagsstöd inom flera områden

Som förbund kan vi även söka landslagsbidrag och stimulansbidrag. Bidragsansökningarna är på två år, 2018–2019. Stimulansstödet är RF:s bidrag kopplat till områden som internationellt arbete, landslag och strategin kring Idrotten Vill och de utvecklingsresor som RF har fastlagt.

 

RF har ett särskilt stöd till landslagsverksamheten och här sjönk nivån lite jämfört med tidigare år. Men då vi har fått särskilda bidrag till enskilda projekt (se nedan), innebär det att landslagsverksamheten som helhet får mer medel tilldelat de kommande två åren.

 

- Vi ser en fin utveckling inom gymnastiken inom en rad olika områden och därför skickade vi in en omfattande ansökan för stimulansbidrag för de kommande två åren. Vi fick inte bidrag för alla områden vi sökt, men det är ändå ett fint kvitto på att Riksidrottsförbundet ser vår utvecklingskraft och tror på gymnastiken, säger Johan Fyrberg, generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

 

De områden vi fått medel tilldelat inom är:

Internationellt:

  • Kandidatur FIG parkour
  • Internationell strategi

 

Idrotten vill:

  • Införande strategi träning
  • Rekommendationer elitsatsande förening
  • Införande nytt utbildningssystem

 

Landslag:

  • Säkerställa medicinskt stöd
  • Prestationsutveckling
  • Trupplandslagsverksamhet
  • Prestationsbegreppet steg 2

 

Gymnastikförbundet har också skickat in ansökningar kring uppföljningssystem för etik, utvecklat ledarskap i föreningen, samt omvärldsanalys landslag. Här fick vi emellertid inga medel tilldelade.

 

Skolprojekt i samarbete med Svenska Spel

Svenska Spel har inlett ett omfattande sponsorsamarbete med RF och de anslutna idrottsförbunden. Gymnastikförbundet kommer tack vare samarbetet kunna utveckla kompetensen inom den för oss så viktiga anläggningsfrågan. Stödet uppgår till 750 00 kronor årligen under tre år.

 

Utöver det har Svenska Spel bildat en fond, Framåtfonden. Framåtfonden är ett samarbete mellan Svenska Spel och idrottsrörelsen i Sverige som syftar till att stimulera rörelse och aktivitet bland främst unga. En jury har värderat de olika projektförslagen som kommit in och där Gymnastikförbundets projekt syftar till att stärka samarbetet mellan skolan och gymnastikföreningar. Idag har vi fått ett positivt besked och mottar därmed 500 000 kronor för detta projekt.

 

- Vi tror på att stärka detta samarbete av flera skäl, dels möjliggör det för skolan att på ett strukturerat sätt ta tillvara på den kunskap som finns inom Svensk Gymnastik främst gällande vikten av lekfull grundmotorisk träning som ger barn och unga en förmåga att utveckla sitt idrottande generellt. Dels tror vi att ett stärkt samarbete mellan skolan och gymnastikföreningarna kan leda till att vi på sikt får mer ändamålsenligt utrustade gymnastiksalar där föreningarna kan bedriva sin verksamhet, säger Johan Fyrberg.

 

Läs sammanställningen över alla bidrag på RF:s webb.

 

 

Publicerad: 2017-10-25

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer