Stöd till elitsatsande förening

Hur ska en styrelse, en tränare och en aktiv förhålla sig till elitsatsning? Vad innebär det egentligen och hur säkerställer man att det bedrivs på ett bra, hållbart och kvalitativt sätt?

Det är frågor som kommer att omfamnas i arbetet med rekommendationer för elitsatsande föreningar, ett arbete som Riksidrottsförbundet precis meddelat att de stöttar ekonomiskt under perioden 2018-2019. 


Gymnastikförbundet har sedan drygt ett år arbetat i samverkan med, och stöd från, RF-Elit med två större projekt som tar sin utgångspunkt i och runt Gymnastikförbundets landslagsverksamhet - prestationsutveckling, baserat på framtaget prestationsbegrepp och dess omsättning, samt utvecklat medicinskt stöd. Dessa två projekt fortsätter under 2018 och 2019 med oförändrad energi och fokus.

Resultatet av dessa projekt samt inspel från pågående utbildningsrevision, sammanförs nu för att konkretisera rekommendationer för föreningar med elitverksamhet, något som efterfrågats av flertalet föreningar. De som siktar mot nationell elit, eller redan befinner sig på den nivån och siktar mot internationell nivå, har även träningsverksamhet och tävlingsverksamhet på lägre nivåer. Genom att bidra med större insyn i vad en prestationsinriktad verksamhet innebär, är vår förhoppning att öka kunskapen och tryggheten för föreningen och dess medlemmar i beslut som rör individer eller lag med högt satta mål, med utgångspunkt i vilka insatser och stöd som behövs.


Rekommendationer utifrån tre nivåer

Intentionen är att skapa rekommendationer som tar höjd för den nivån föreningens är på eller satsar mot. Detta för att skapa tydlighet för föreningen i de beslut man tar kring kommande satsningar och dess påverkan på förening och individ. Vi ser följande uppdelning som vägledande:

  • Strävar mot högsta nationella nivå – SM, SM-stege eller motsvarande
  • Strävar mot deltagande internationellt på NM och EM
  • Strävar mot högsta internationella nivå med medaljchans på VM och OS

Projektet drivs av Gymnastikförbundets avdelning för Omvärld och Utveckling i samverkan med landslagschef och förbundskaptener, medicinska expertteam, medicinska supportteam och Gymnastikförbundets kansli och kommittéer där expertkunskap inhämtas vid behov.

Pia Josephsson, chef för avdelningen för Omvärld och Utveckling kommenterar:

- Det har, från föreningsnivå, länge efterfrågats en form av guideline för genomförande av verksamhet med ambitioner på högsta svenska eller internationella nivå. Gymnastikförbundets förhoppning med detta projekt är att de föreningar som är målgruppen får det stöd de efterfrågat och att detta långsiktigt bidrar till en än mer hållbar elitgymnastik än i dag. Det är därför viktigare att våra rekommendationer har kvalitet och baseras på faktiska lärdomar än att de snabbt blir klara.

Landslagschef Jonas Juhl tillägger:

- Det är viktigt att vi tillsammans erbjuder det samlade stöd som krävs för att den aktiva och resurspersonerna runt om kan bidra till att nå sin fulla potential. Faktorer som internationell konkurrens och disciplinernas särart spelar självklart en stor roll, men det är genom att fokusera på det vi själva kan påverka, exempelvis att utveckla och skapa tillgång till ett bra vardagligt stöd, att vi kommer framåt. Allt är och ska inte vara landslag eller elit, därför måste vi vara medvetna om vad vi faktiskt menar med de olika delarna samt ha förståelse för att differentiering är essentiellt om vi vill nå framgång även internationellt.

Läs mer om projektet för stöd till elitsatsande förening här.

Publicerad: 2017-10-31

UPPTÄCK MER